Oppilaaksiottoalueet rukataan Lempäälässä uusiksi – Katso kartasta missä tapahtuu eniten muutoksia

Uuden kolmannen yläkoulun valmistumisella on vaikutusta Lempäälän oppilasmääriin. Siksi oppilaaksiottoalueita tarkastellaan uusiksi. Kuva: Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Mihin kouluun lapseni menee ala-asteen jälkeen? Tämä kysymys esitetään pian monissa lempääläisperheissä, sillä kunnan oppilaaksiottorajoihin on tulossa muutoksia.

Muutokset johtuvat vuonna 2021 valmistuvasta Lempäälän kolmannesta yläkoulusta, Kanavan koulusta.

Uusi yläkoulu imaisee sisäänsä 450 oppilasta, jolloin oppilasmäärät vuosiluokilla 7–9 vähenevät Hakkarissa ja Sääksjärvellä. Jotta kouluissa olisi sopiva määrä oppilaita, kunta on laatinut esityksen uusista oppilaaksiottoalueista.

Sen mukaan Hakkarista siirrettäisiin Kanavan kouluun noin 300 oppilasta vuosiluokilta 8–9. Hakkariin vastaavasti ohjattaisiin Sääksjärveltä noin 150 vuosiluokan 8–9 oppilasta. Hakkari säilyisi kunnan suurimpana yläkouluna.

Lempoisista ja kyläkouluilta oppilaat menisivät yläkouluun Kanavan koululle.

– Lastusten, Kuokkalan, Kelhon, Mattilan, Nurmen ja Säijän kouluilta tultaisiin luontevasti keskustaan yläkouluun, Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo.

 

Tällaisia muutoksia oppilaaksiottoalueisiin on suunniteltu. Kuva: Lempäälän kunta

Keskeisesti muutos koskettaa Kiimakallion alueella asuvia. Alueen oppilaiden lähikoulu on tällä hetkellä Kuljussa, kun tulevaisuudessa se olisi Sääksjärvellä. Kiimakallion alueen noin 115 lasta vuosiluokilta 1–6 siirtyisivät käymään koulua Sääksjärvelle. Oppilaat vaihtaisivat koulua kesken koulupolun.

– Ymmärrämme, että muutos on perheille iso, Nina Lehtinen sanoo.

– Kunnassa meidän on kuitenkin katsottava kokonaisuutta. Kouluissa on oltava sopiva määrä oppilaita, emme voi ali- tai ylitäyttää kouluja. Siksi rajoja on vedettävä, hän perustelee.

– Oppilaaksiottoalueet on määritelty paikkatiedon kautta. Olemme katsoneet, mikä on logistisesti järkevää, ja rajoja on pyritty laatimaan vähimmän haitan periaatteella. Koulumatkat voivat toki pidentyä, Lehtinen myöntää.

Huoltajat voivat hakea oppilaalle oikeutta jatkaa opiskelua nykyisessä koulussa erityisistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi sisarukset, painotukset, sosiaalisiin suhteisiin tai koulumatkoihin liittyvät seikat.

– Inhimilliset seikat ymmärretään ja haluamme olla asiassa mahdollisimman joustavia, Nina Lehtinen sanoo.

Jos muutos on iso oppilaille ja heidän perheilleen, on se sitä myös osalle henkilöstöä. Myös opettajien ja ohjaajien on siirryttävä. Lehtisen mukaan sisäinen organisointi on kuitenkin vielä työn alla.

 

Nina Lehtinen näkee yhtenä muutoksen etuna, että sen avulla Hakkarista voidaan poistaa väistötiloja. Kunta käyttää tällä hetkellä noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa vuokrarakennuksiin.

– Tällä hetkellä kolmasosa kunnan oppilaista on vuokra- ja leasing-tiloissa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että oppilas käy koko koulupolkunsa väistötiloissa. Muutoksen avulla oppimisympäristön laatu paranee monella, Lehtinen näkee.

Kanavan koulun ja oppilaaksiottoalueen rajamuutoksen myötä syntyisi myös yhtenäiset koulupolut.

– Tällöin esimerkiksi Sääksjärvi toimisi aitona yhtenäiskouluna ja toteutuisi ajatus, että ollaan 10 vuotta putkeen samassa koulussa.

Päätös oppilaaksiottoalueiden muutoksesta tehdään 26. marraskuuta.

– Tämä on perustavanlaatuinen päätös. Tällaisia tehdään Lempäälässä ehkä kerran 10 vuodessa, mutta muistutan, että saammehan uuden koulun, Nina Lehtinen sanoo.

 

 

Äidit ja isät mukaan keskustelemaan 5. ja 6.11.

 

Kanavan koulun valmistuminen pakottaa miettimään oppilaaksiottorajat uusiksi.

Huoltajille järjestetään oppilaaksiottorajojen muutoksen tiimoilta keskustelutilaisuus 5. marraskuuta Hakkarin koulun auditoriossa ja 6. marraskuuta Kuljun koulun ruokasalissa. Molemmat tilaisuudet alkavat kello 17–18.30.

Opetuspäällikkö Marko Lahtinen ja sivistysjohtaja Nina Lehtinen kannustavat vanhempia mukaan.

– Muutos on iso ja vaikuttaa moneen. Nyt on oikea hetki keskustella, sillä vielä on aikaa valmistella, sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo.

Päätös asiasta tehdään 26. marraskuuta, kun esitys oppilaaksiottorajojen muutoksesta on sivistyslautakunnan käsiteltävänä.

Asiasta on käyty lähetekeskustelu sivistyslautakunnassa 22. lokakuuta.

 

 

Lue myös:

”Tuntuu hölmöltä, että kun Kuljun koulu on näinkin lähellä, oppilas joutuu Sääksille” – kiimakalliolaisten huolena pirstoutuvat luokat ja pitenevät koulumatkat