Vesilahdessa yhdistysten ja kolmannen sektorin tuki on nyt erityisen tärkeää

Kuntien sosiaalisen kestävyyden vahvistamisessa tarvitaan yhä enemmän kuntalaisten voimaa ja aktiivisuutta. Kuntaliitto ottaa asiaan myös vahvemmin kantaa ja pyrkii tukemaan kuntien virkamiehiä osallistamisen tiellä. (Kuntaliitto.fi)

Vesilahden kunta niin kuin monet muutkin kunnat ovat nyt pinteessä talouden kanssa. Talouden ollessa tiukalla tingitään ylimääräisestä ja keskitytään peruspalveluiden tuottamiseen. Tilanne on melko kestämätön ja kunnat tarvitsevat yhä enemmän kuntalaisia avukseen kunnan palveluiden rinnalle, tuottamaan hyvinvointia lisääviä palveluita. Kunnan myönteisen julkisen imagon rakentaminen ei myöskään onnistu ilman kuntalaisten apua. Kuka onkaan paras mainos kunnalle kuin tyytyväinen asukas? Kuinka sitten saada asukas tyytyväiseksi? Usein taloudellisten kiristysten tuomat seuraukset laskevat tyytyväisyyttä, joten yhä tärkeämpää on se, että kuntalaiset tulevat kuulluksi ja tähän oivana keinona on osallistaminen.

Yksinäisyys on suuri kansanterveydellinen vitsaus ja synnyttää vuosittain suuria kustannuksia erilaisten palveluiden tarpeen muodossa. Yksinäisyys näkyy terveydenhuollon kuluina sekä sosiaalihuollon menoina. Yksinäisyys on usein mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla ja vaikuttaa taloudellisesti myös lastensuojelun kustannuksiin. Yksinäisyyden ennaltaehkäisy onkin taloudellisesti yksittäinen merkittävä teko. Liikkumattomuuden hinta on myös kova, jopa 2,9% terveydenhuollon kuluista syntyy liikkumattomuudesta erilaisten sairauksien hoidosta. Liikkumattomuus lisääntyy teknologian kehittymisen myötä.

No kuka ja ketkä toimivat yksinäisyyden ennaltaehkäisijöinä? Ketkä liikuttavat kuntalaisia? Kun kunnan rahat ovat vähissä. Usein ennaltaehkäisystä nipistetään, kun keskistytään perusasioihin, toisin sanoen usein korjaaviin palveluihin. Kun rahat ovat vähissä niin sijoitusta ennaltaehkäiseviin palveluihin ei koeta tärkeinä, vaikka ne ovat juuri niitä toimia, joista lopulta tulee säästöä kauaskantoisesti.

Väestön ikääntyessä kulut kasvavat ja yhä merkityksellisemmäksi tulee muiden kulujen osalta ennaltaehkäisevät toimet ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Vesilahdessa onkin lähdetty ansiokkaasti kehittämään yhteistyötä järjestämällä tilaisuuksia kuntalaisia osallistamalla. Osallistaminen on taitolaji ja vaatii monikanavaisia ja monipuolisia keinoja. Avoimia, matalan kynnyksen tapaamisaikoja virkamiesten luokse, tilaisuuksia, netissä tapahtuvia tilaisuuksia sekä perinteisiä ovelta ovelle menetelmiä.

On hyvä muistaa, että niin Vesilahdessa kuin muissakin kunnissa on kolmannen sektorin toimijoita, jotka tekevät jo osallistavaa, yksinäisyyttä ehkäisevää ja kuntalaisia liikuttavaa toimintaa. Lukuisat vapaaehtoiset järjestävät eri kerhotoimintaa kaikenikäisille ja monenlaisia tapahtumia. Yhdistysten ja kolmannen sektorin tuki onkin erityisen tärkeää nyt kun talous on vähissä. Kolmas sektori tarvitsee taloudellista tukea ja turvaa toiminnalleen sekä maksuttomia tiloja, joissa toiminta mahdollistuu. Lisäksi useiden toimijoiden koordinointi ja sparraus on voimavaroja säästävää ja mahdollistaa yhteistyön eri toimijoiden välillä.

Kun rahat ovat vähissä, on hyvä vahvistaa olemassa olevaa, tehdä yhteistyötä, koordinoida ja erityisesti kannustaa aktiivisia kuntalaisia toimimaan yhdessä. Kunnat eivät ole vastuussa kuntalaisten hyvinvoinnista, mutta hyvinvoinnin tukeminen kannattaa. Kuntaliitto järjestää osallistamisesta koulutuksia, joihin kannattaa tutustua.

 

Christa Ahonen, vesilahtelainen asukas.