Seurakunnan maa-alueen kaavasta halutaan keskustelutilaisuus

Demarien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän Hannele Lehikoinen, Maria Päivänen ja Tuula Petäkoski-Hult jättivät Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 17. joulukuuta valtuustoaloitteen, jossa esitetään keskustelutilaisuuden tai seminaarin järjestämistä alkuvuodesta 2020, jotta seurakunnassa on mahdollista muodostaa yhteinen tahtotilan ja tavoitteet, joiden perusteella asemakaavoitusta voidaan viedä eteenpäin.

Aloitteen tekijöiden mukaan kirkkovaltuusto, kirkkoneuvostolle sekä henkilöstön edustajille on tarpeen järjestää yhteinen keskustelutilaisuus/seminaari, jossa voi yhdessä Lempäälän kunnan kaavoituksen edustajan keskustella, millaisia tavoitteita seurakunnan omistamille maa-alueille ja kiinteistöille halutaan asemakaavoituksen sisällöksi asettaa ja mikä on mahdollista toteuttaa.

Aloitteessa muistutetaan, että Lempäälän seurakunta omistaa kuntakeskuksen keskeisellä paikalla kiinteistön, joka palvelee muun muassa seurakunnassa asioivia ja työtä tekeviä. Kiinteistön suojelu ratkaistaan asemakaavalla. Seurakunnalla on alueella myös muuta omistusta.

Alueiden kaavoitusta on edistettävä, jotta mahdolliset uudet rakennukset sekä seurakunnalle ja seurakuntalaisille tärkeät toiminnot ja palvelut saadaan suunnitelmallisesti sijoitettua tuleviin rakennusratkaisuihin, todetaan aloitteessa.