Vesilahdessa tutkitaan diabetespotilaiden ja päihdepalvelun asiakkaiden palveluita

Vesilahden sosiaali- ja terveyspalveluissa on alkamassa tutkimus, johon etsitään mukaan diabetespotilaita ja päihdepalvelun asiakkaita. Kuva: LVS-arkisto/Katariina Rannaste

Vesilahden sosiaali- ja terveyspalveluissa etsitään osallistujia tutkimukseen, jossa selvitetään, miten asiakkaiden ryhmittely vaikuttaa heidän saamiensa palveluiden laatuun ja onnistumiseen.

Tutkimukseen osallistuvat diabetespotilaat ja päihdepalvelun jaetaan neljään eri ryhmään heidän tarpeidensa mukaan, ja jokaiselle ryhmälle räätälöidään sopivat palvelut.

Ryhmittely voi vaikuttaa esimerkiksi yhteydenpitotapoihin ja omahoidon tukeen, mutta ei lääketieteelliseen hoitoon. Samaan aikaan kerätään verrokkitietoa terveyskeskuksista, joiden potilaille ryhmittelyä ei tehdä.

– Ryhmittely perustuu Suuntima-nimiseen työkaluun, jossa potilas ja terveydenhuollon ammattilainen yhdessä kartoittavat potilaan voimavaroja ja tilanteen vakavuutta, kertoo Kehys-hankkeen projektijohtaja, ylilääkäri Sari Mäkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

– Taustalla on ajatus siitä, että samanlaiset palvelut eivät toimi yhtä hyvin kaikille potilaille. Osa kaipaa paljon ammattilaisten huomiota, osalla on halua ja voimavaroja huolehtia itsestään omatoimisemmin.

Ryhmittelyn vaikutuksia seurataan diabetespotilailla vuoden ja kahden vuoden päästä, päihdepalveluiden asiakkailla tarkistuspisteet ovat kuuden ja 12 kuukauden kohdalla. Vaikutuksia tutkitaan muun muassa asiakkaille tehtävillä kyselyillä, terveydenhuollon ammattilaisten haastatteluilla sekä potilastietojärjestelmistä saatavilla tiedoilla. Tutkimukseen osallistuvilta tutkitaan myös tiettyjä laboratorioarvoja, joista voidaan päätellä heidän terveystilanteensa kehittymistä. Tuloksia saadaan muutaman vuoden kuluttua.

Tutkimus on osa Kehys-hanketta, jossa etsitään tapoja tehdä parempaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä Pirkanmaalla.

Tutkimusta tehdään Pirkanmaalla useammalla paikkakunnalla. Tutkimuksessa ovat mukana Akaa, Mänttä-Vilppula, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ruovesi. Osassa paikkakunnista seurataan myös ryhmittelyn kustannusvaikutuksia.

Kehys-hanke saa rahoitusta EU:n EAKR-rahastosta.

 

Lue lisää:

Vesilahdessa on herännyt huoli supistetuista terveyspalveluista – Yhteistoiminta-alueen ylilääkäri Tuomas Jukkola: ”Toimintojen supistaminen on väliaikaista”