Tuhatta asukasta tavoitteleva Kaipion kaavamuutos vireille – Kaava mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen Ideaparkia vastapäätä

Muutettavan asemakaavan likimääräinen rajaus on merkitty punaisella. Alue sijaitsee Lempäälän Marjamäessä Ideaparkia vastapäätä Ideaparkinkadun varrella. Kuva: Lempäälän kunta

Lempäälän Marjamäkeen ryhdytään valmistelemaan asemakaavaa, joka mahdollistaa kerrostalorakentamisen Ideaparkia vastapäätä.

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt Kaipion kaavamuutoksen vireillepanosta 13. lokakuuta.

Ideaparkinkadun varrella sijaitseva, noin kahdeksan hehtaarin alue on kokonaisuudessaan Lempäälän kunnan omistuksessa. Suunnittelualueella on kesantopeltoa, päätehakattua metsäaluetta, pientä kallioista metsikköä ja kolme vanhaa, asumatonta asuinkiinteistöä. Osaa alueesta on myös tasattu pysäköintialueeksi, joka ei kuitenkaan ole pysäköintikäytössä.

Lempäälän kunnan elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen kertoi syyskuussa, että alustavana tavoitteena on noin 50 000 kerrosneliömetrin suuruinen kerrostaloille varattu asuinalue, joka tarkoittaa karkeasti arvioiden noin 1 000 asukasta. Alueen lopullinen tehokkuus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Tavoiteaikataulu on, että kaava etenisi hyväksymiskäsittelyyn elokuussa 2021 ja olisi lainvoimainen lokakuussa 2021.

 

Lue myös:

Saikan alueelle suunniteltu kytkettyjä omakotitaloja – Nähtävillä oleva kaavaehdotus toisi 20 000 neliötä rakentamista ja 450 asukasta