Pyhäjärven rannalle Vesilahden Keihoseen suunnitellaan loma-asuntoja – Ranta-asemakaava valmisteilla

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on valkoisella katkoviivalla. Kuva: Maanmittauslaitos

Vesilahden Keihoseen Pyhäjärven rannalle kaavaillaan rakennettavaksi loma-asuntoja. Suunnittelualue sijaitsee Nälkäniementiellä, Alholahden rannalla.

Noin 23 hehtaarin suuruiselle alueelle on valmisteilla ranta-asemakaava, pääosin loma-asutusta varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueelle kaavoitetaan kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa. Rakentaminen sijoittuisi kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu. Lisäksi kaavalla on tarkoitus osoittaa rantasaunan paikka nykyisen saunan paikalle suunnittelualueen luoteisosaan ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle.

Ranta-asemakaavaa laaditaan maanomistajan aloitteesta. Kaavan laatijaksi on maanomistajan toimesta valittu Johanna Närhi A-insinöörit Civil Oy:stä.

Kaavoitettavalla alueella on voimassa Vesilahden rantaosayleiskaava. Lisäksi alue on valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetyllä maisema-alueella.

Kauppilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt kunnassa nähtävillä.

 

Lue myös:

Vesilahden palvelukeskusalueella alkoivat katutyöt – ”Tavoitteena on, että kerrostalojen rakentaminen alkaa kesällä”