Koulukiusaaminen, huumeet ja väkivalta – Vesilahti ei enää ole lintukoto. Ongelmat puhuttivat ehdokkaita

Vesilahti ei enää ole lintukoto, totesivat vaalipaneelin osanottajat. Huumekokeilut ja huumeiden käyttö ovat yleistyneet myös pienissä kunnissa. Kuvituskuva.

Koulukiusaaminen, huumeet ja väkivalta herättivät vilkkaan keskustelun Pirkan opiston ja Lempäälän-Vesilahden Sanomien järjestämässä Vesilahden kuntavaalipaneelissa.

– Kiusaamista on meilläkin ja valitettavasti huumeiden kokeilu ja käyttö on noussut täälläkin. Emme voi kuvitella asuvamme jossain lintukodossa, vaikka täällä onkin ehkä keskimäärin turvallisempaa kuin muualla, totesi Keskustan Aino-Riikka Simula.

Hän piti tärkeänä, että kouluilla on riitävät resurssit ja opettajilla riittävästi keinoja, joilla puuttua ongelmatilanteisiin ja opettajilla oikeasti

– Mitä aikaisemmin pystytään puuttumaan lasten ja nuorten käyttäytymiseen ja käyttäytymismalleihin toisia ihmisiä kohtaan, sitä vaikuttavampaa se on. Se on tärkeää, että asioista mietitään varhaiskasvatuksessa niin kuin siellä tehdään.

Huumeiden osalta hän piti tilannetta haastava. sillä huumeet leviävät myös pieniin kuntiin ympäri maata. Parhaana lääkkeenä hän näki asenneilmapiirin rakentamisen.

Sosiaalidemokraattien Marko Lounasranta näki, että Vesilahdessa mennään samalla mallilla kuin Tampereen Hervannassa 15 vuotta sitten. Katuväkivalta yleistyi ja jopa kuudesluokkalaisten joukosta löytyi erilaisten huumeiden käyttäjiä.

– Jos vanhempia ei kiinnosta, mitä nuori tekee, niin yhteiskunnan on siihen hyvin vaikea puuttua. Viimeinen ratkaisu on huostaanotto, mutta se on huono ja kallis tie, mikä ei ratkaise mitään.

Varhaiskasvatukseen pitäisi hänen mielestään saada riittävän paljon sellaista henkilökuntaa, joka pystyy puuttumaan lapsen kehityksen alkupätkään ja ohjaamaan lapsen oikealle uralle.

–  Meidän on panostettava varhaiskasvatukseen ja vanhemmuuteen, jotta lapset löytävät oikealle ladulle. Jos ongelma on 7.–9. luokan oppilailla, siihen on jo erittäin vaikea puuttua.

– Meillä on oireilevaa nuorisoa, minkä näkee, kun käy kymmenen aikaan viemässä koiraa Kirkonkylällä. Siellä heitellään kiviä ikkunoihin, hajoitetaan paikkoja, öykkäröidään ja melutaan.

Vihreiden Ilari Virtanen halusi kiittää sivityslautakuntaa, joka on hänen mielestään toiminut kaikista lautakunnista parhaiten.

– Se, mitä on suunniteltu varhaiskasvatukseen, se on juuri oikea tie.

Kiusaamisen uhreja voidaan Ilari Virtasen mukaan auttaa lisäämällä resursseja koulun valvontaan ja katsoa, että opettajat, jotka ovat välitunnilla valvontavastuussa, myös oikeasti valvovat tapahtumia.

– On helppo ummistaa silmänsä, koska voi itseäkin pelottaa. Ne nuoret ovat kuitenkin jo aika isoja ja rohkeita ja tietävät oikeutensa. Ei ole helppo homma toimia. Tukea vain sinnepäin.

Kokoomuksen Kristiina Pispala totesi neuvolatoiminnan onnistuneen terveyden puolella. Nyt neuvola voisi keskittyä enemmän perheiden tukemiseen kasvatuksessa ja lasten kasvamisessa.

– Suurin osa lapsista ja nuorista käyttäytyy hyvin. Häiriökäyttäytymistä on sen verran, että se on silmiinpistävää. Meidän pitää tehdä kunnassa konkreettisia toimia.

– Jos lapsi häiriköi koko luokkaa, kannattaisi ottaa käyttöön pienryhmä. Se olisi niille, joilla on enemmän oppimisen haasteita.

Väkivaltaan pitäisi koulussa puuttua rohkeammin ja ottaa poliisi mukaan.

– Kun ensimmäisellä kerralla joutuu tekemisiin poliisiin kanssa, monella pahantekeminen pysähtyy siihen.

Lisäksi Kristiina Pispala kannatti päihdekasvatusta alakoulusta lähtien.

Perussuomalaisten Ari Perämaan keinoina olivat nollatoleranssi ja varhainen puuttuminen.

– Lisäksi opettajat tarvitsevat enemmän työkaluja. Varhainen puuttuminen auttaa siihen, että ongelmasta päästään eroon.

– Nämä ovat vakavia asioita, jotka ovat kuitenkin pääasiassa Kirkonkylän ongelmia. Sivummalla ollaan vielä lintukodossa, hän arvioi.