”Varuillaan pitää olla” – Vaikka Maria Päivänen ei näe Lempäälän yllä uhkakuvia, on talouden kantokykyä ja sote-uudistusta arvioitava huolella

Maria Päivänen johtaa puhetta Lempäälän kunnanhallituksessa. Kuva: Katariina Rannaste

Lempäälän kunnanhallitus kokoontui maanantaina pitkän tauon jälkeen lähikokoukseen.

Kokoustavan lisäksi uutta oli paikkakin; Lempäälä-talo. Lempäälä-talo valmistui koronavuonna 2020, eikä perinteisiä tapaamisia ole siellä voitu juuri järjestää.

Rokotuskattavuuden edistyessä tilanne näyttää valoisammalta.

– Nyt päästään olemaan taas läsnä, Maria Päivänen toteaa tyytyväisenä.

 

Kunnanvaltuusto valitsi elokuussa kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Päiväsen. Kauden alku on ollut hänen mukaansa työntäyteinen.

– Ensimmäinen kokous oli pitkä ja sisälsi paljon keskustelua, mutta yhteistyö saatiin hyvin käyntiin, hän toteaa.

Maria Päivänen on tullut tutuksi kunnanvaltuutettuna, ja hän toimi edellisellä kaudella hallituksen 1. varapuheenjohtajana, mutta puheenjohtajan tehtävä on hänelle uusi.

– Pyrin siihen, että olisi tilaa keskusteluun ja että hallituksen jäsenillä olisi riittävästi informaatiota. Puolueet tuovat arvopohjansa keskusteluun ja keskustelu on tärkeää, mutta sitten täytyy myös fokusoitua asiaan. Eli päätöksiä on tehtävä.

– Päätösten täytyy perustua siihen, mikä on Lempäälälle parhaaksi. Kaikki ryhmät ovat edustettuna kunnanhallituksessa ja demokraattisesti päätämme, mikä on paras ratkaisu, hän sanoo.

 

Alkaneesta toimikaudesta Maria Päivänen arvioi muodostuvan erityisen. Se johtuu hänen mukaansa pitkälti sote-palvelujen uudistuksesta.

– Sote-uudistus on iso asia, mikä muuttaa talousbudjetointia paljon. Uudistuksen ei pitäisi vaikuttaa kuntalaisiin päin, mutta se vaatii kunnan päätöksenteolle tukea ja sopeutumista, Päivänen sanoo.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla 200:lla kunnalla tai kuntayhtymällä, ja pelastustoimen järjestäminen on 22 pelastuslaitoksella.

Uudistuksen myötä vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta siirretään 21 hyvinvointialueelle. Samassa yhteydessä myös pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueille.

Uudistusta perustellaan ikärakenteen muuttumisella: sote-palvelujen tarve ja kustannukset lisääntyvät tulevaisuudessa. Tavoite on, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuisi yhdenvertaisesti.

Lempäälän päätösvaltaan jää muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus.

– Itse olen aina tykännyt, että Lempäälä on ihmisenkokoinen kunta. Sellaisen hengen haluaisin säilyttää uudistusten jälkeenkin. Omalla paikkakunnalla on iso merkitys, Maria Päivänen sanoo.

– Tärkeää on myös, että ihmiset kokisivat tasavertaisuutta. Siksi esimerkiksi kunnan palautekanavat ovat tärkeitä. Että kuntalaisille tulee tunne, että heistä välitetään.

 

Päivänen nostaa kunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn ylläpitämisen tärkeäksi tavoitteeksi tällä valtuustokaudella.

– Pidän tärkeänä, että Lempäälää kehitetään edelleen elinvoimaisena kuntana ihmisille ja yrityksille, hän sanoo.

– En näe suuria uhkakuvia kunnan yllä. Lempäälä ei ole huonoimmassa asemassa kuntakentällä, mutta pitää olla varuillaan ja nähdä mitkä investoinnit ovat tärkeimmät ja mikä on talouden kantokyky.

 

Maria Päivänen

Ikä: 50

Asuinpaikka: Sääksjärvi

Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri, EMBA-tutkinto

Ammatti: palvelujohtaja

Perhe: Puoliso, 3 lasta

Harrastukset: crossfit, kuorolaulu

Aloitti kunnallisissa luottamustehtävissä: vuodesta 2012 kunnanvaltuutettuna (ensin varajäsenenä), edellisellä kaudella myös kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja