Vesilahtelaisen henki ei tällä hetkellä paljoa paina ja todennäköisesti painaa vielä vähemmän uuden hyvinvointialueen myötä

Minulle on erittäin tärkeää, että Vesilahden terveyskeskus säilyy sellaisena kuin se on nyt (tai kehittyy vielä paremmaksi). Toimiva terveyskeskus on pienen kunnan elinehto, koska siellä saa ihmisläheistä palvelua sopivan kokoisissa tiloissa. Erikoissairaanhoito on tietenkin ostettava muualta, mutta pääasiassa näin on kaikissa muissakin pienissä kunnissa ja kaupungeissa.

Toimiva terveyskeskus on suorastaan muuttovoittovaltti pienille kunnille.

 

Terveyskeskuksen ajanvarausta ja tiedustelua ei pidä siirtää mihinkään suureen yleiseen keskukseen, joka ”palvelee” kaikkia alueen kuntia ja kaupunkeja, vaan sen on säilyttävä Vesilahden terveyskeskuksessa. Tämä on ainoa tae siitä, että puhelimella ylipäätään saa jonkun kiinni.

Suuressa puhelinkeskuksessa saa vain odottaa ja odottaa, kuten on jo nyt esimerkiksi Tampereella. Jonotusajat ovat jopa tunnin, kaksi. Näin huonoon palveluun ei Vesilahden kunnan pidä lähteä.

Olen varma, että suuri keskus ei pysty vastaamaan puheluihin kohtuullisessa ajassa ja ihmisille tulee sellainen olo, että heitä kyykytetään. Miksi et hae palvelua yksityiseltä puolelta, tulee helposti soittajan mieleen jonotusajan ja hyvinvointialueen tarkoituksesta.

Puhelimella on saatava kiinni joku ihminen esimerkiksi 15 minuutissa virka-aikana 08.00–16.00. Tämä pitää taata erityisesti, jos tiedustelut ja ajanvaraus kaikesta huolimatta siirtyy suuriin keskuksiin.

Hyvinvointipalvelut pitää myös järjestää lähellä ihmistä. Niin ei saa tapahtua, että jos varaan ajan Vesilahdessa asuvana ihmisenä, niin saan sen esimerkiksi Nokian terveyskeskukseen, vaan ajan pitää olla varattuna Vesilahden terveyskeskuksessa.

 

Useimmiten kunta omistaa terveyskeskuksen rakennukset. Mikäli terveyskeskusta ollaan kaikesta huolimatta lopettamassa, siitä pitää tulla ilmoitus kunnalle vähintään viisi vuotta etukäteen. Tällöin kunta voi yrittää keksiä uusia toimia terveyskeskuksen rakennuksille.

Pelkään siis todella paljon, että muutaman vuoden päästä Vesilahdessa ei ole enää terveyskeskusta, mutta rakennuksen kulut rasittavat kunnan taloutta edelleen, koska sen tilalle ei olla saatu muuta toimintaa, johtuen lähinnä liian nopeasta aikataulusta.

 

Haluaisin, että kylissä ja syrjäseuduilla otettaisiin käyttöön terveysbussi, jossa olisi saatavana myös tarvittaessa mielenterveyspalveluja esimerkiksi mielenterveyshoitajalta. Pienet, helposti hoidettavat terveydenhuolto- ja -hoitotoimenpiteet olisivat myös kylien saatavilla.

Lisäksi mielenterveyshoitajan saisi siihen kylälle tai muuten lähelle ja hoitaja voisi tehdä päätökset jatkotoimenpiteistä. Tämä olisi tärkeää esimerkiksi yksinäisille vanhuksille ja nuorille, joilla on huolia, mutta eivät voi, osaa, tai halua mennä suureen yksikköön.

 

Pelastustoimi pitää saada sellaiseksi, että vasteaika vähintään ambulanssilla on sama tai lähes sama kaikkialla hyvinvointialueella. Ambulanssien sijoittelulla on tässä tärkeä tehtävä.

Tällä hetkellä (raportti 2017) esimerkiksi Tampereella saavutettavuus päivällä 8 minuutissa riskiluokassa AB oli 0…94 % ja yöllä 0…86 %. Vesilahdessa samat luvut ovat päivällä 0…31 % ja yöllä 0…9 %. Näissä on käsittämättömän suuret erot. Voisi jopa sanoa, että vesilahtelaisen henki ei tälläkään hetkellä paljoa paina ja todennäköisesti painaa vielä vähemmän uuden hyvinvointialueen myötä. Sydänkohtaus Vesilahdessa on kuolemantuomio.

 

Loppujen lopuksi hyvinvointialueilla käy niin, että pienet kunnat ja niiden asukkaat tulevat kärsimään, koska päätöksenteko on käytännössä suurien kuntien ja yleensä yhden suuren kaupungin valtuutettujen käsissä ja pienistä kunnista tulevat valtuutetut eivät pysty riittävästi pitämään puoliaan.

Oikeastaan ainoa keino voisi olla, että pienten kuntien edustajat muodostavat jonkinlaisen koalition ja ajavat kaikkien hyvinvointialueella olevien pienten kuntien etua. Mikäli yhden pienen kunnan valtuutettu tai valtuutetut yrittävät saada aikaiseksi jotakin yksistään, suurien kuntien ja kaupunkien valtuutettujen suuret saappaat jauhavat heidät alleen.

Tommi Mertimo

RI (AMK), Rakennusterveysasiantuntija
aluevaaliehdokas
Perussuomalaiset
Vesilahti