Ideapark: hotellille tarkoitetusta rakennusalasta osa asumiselle

Asemakaava-alue, jota muutos koskee, on merkitty punaisella ja muutosten sijoittuminen alueelle on merkitty sinisellä. Kuva: Lempäälän kunta

Lempäälän yhdyskuntalautakunta on kuuluttanut vireille Ideaparkin vaiheittaisen asemakaavan muutoksen, jolla muutetaan hotellille osoitetun rakennusoikeuden ominaisuuksia siten, että määräyksiin lisätään asumisen sallivia ja sitä ohjaavia määräyksiä.

Muutettava asemakaava-alue sijaitsee Lempäälän Marjamäen alueella Ideaparkin kauppakeskuksen korttelialueella, valtatien 3 ja Ideaparkinkadun välissä. Alue, johon muutos kohdistuu, on kooltaan noin hehtaarin. Sille saa sijoittaa hotellin ja sen toimintaan liittyviä tiloja. Hotellin rakennusalalle on osoitettu kerroskorkeus 25 ja rakennusoikeutta 12 500 kerrosneliömetriä.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueelle aiotulle hotellille tarkoitetun rakennusalan kokoa ja sijantia sekä osoittaa osa hotellin rakennusalasta mahdolliseksi käyttää asuinrakentamiseen, minkä arvioidaan edesauttavan hotellihankkeen toteutumista.

Asumisen sijoittaminen korttelialueelle ei muuta sen pääkäyttötarkoitusta asumisen kerrosalaneliömetrien ollessa enintään 5 600 kerrosneliötä koko korttelialueelle sallitusta 180 300 kerrosalaneliömetristä. Hotellille sallitusta rakennusoikeudesta 12 500 kem² asumiseen saa käyttää enintään 50 prosenttia käytetystä rakennusoikeudesta, mutta kuitenkin enintään 5 600 kem², joka on noin 45 prosenttia hotellin rakennusalan kokonaisrakennusoikeudesta.

Marjamäen alueella on myös käynnissä ns. Kaipion alueen asemakaavoitus, jossa tavoitellaan korttelialueen muuttamista kerrostaloasumiseen.

 

Lue myös:

25-kerroksinen asuin- ja hotellitorni suunnitteilla Ideaparkin kupeeseen