Kisa kiristyy: Neljä hyvinvointialuejohtajakandidaattia henkilöarviointiin

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen on yksi neljästä kandidaatista, jotka pääsivät jatkoon hyvinvointialuejohtajan valintaprosessissa.
Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen on yksi neljästä kandidaatista, joka pääsi jatkoon hyvinvointialuejohtajan valintaprosessissa.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan valinta etenee. Seuraavana on vuorossa henkilöarviointi, johon pääsivät Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen määräaikainen johtaja Marina Erhola, sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö Kari Hakari sekä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Heistä kahdeksan haastateltiin Nyt neljällä kandidaatilla on edessään henkilöarviointi.

Valintaesitystä käsitellään aluehallituksessa 21. huhtikuuta.

Kaikilla aluevaltuutetuilla on mahdollisuus tavata kärkiehdokkaat Teamsissa 27. huhtikuuta. Hyvinvointialuejohtaja valitaan aluevaltuustossa 2. toukokuuta.

Haastatteluryhmään ovat kuuluneet aluevaltuuston puheenjohtajisto Lauri Lyly, Anna-Kaisa Ikonen ja Miko Bergbom sekä aluehallituksen puheenjohtajisto Kari-Matti Hiltunen, Hanna Laine ja Jouni Sirén. Lisäksi haastatteluryhmään on kuulunut vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie.

Hallintosääntöön esitetään päivityksiä

Maaliskuussa hyväksyttyyn Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön ensimmäiseen versioon esitetään nyt aluevaltuustolle muutoksia ja täydennyksiä. Aluehallitus esittää täydennettäväksi hyvinvointialuejohtajan tehtäviä ja päätösvaltaa sekä palvelutuotannon johtajien, pelastusjohtajan ja tukipalvelujohtajan tehtävät ja päätösvalta. Strategisen ohjauksen tehtäväalueelle on lisätty konsernipalvelujohtaja sekä hänen tehtävänsä ja päätösvalta.

Lisäksi aluehallitus esittää hallintosääntöön lisättäväksi strategisen ohjauksen vastuualuejohtajien tehtävät, sote-palvelulinjajohtajien tehtävät sekä integraatiojohtajan tehtävät. Myös aluevaltuuston ja aluehallituksen päätösvaltaa henkilöstön ottamisessa esitetään täydennettäväksi poliittisten ryhmien tekemän valtuustosopimuksen linjausten pohjalta.

Valmistaudutaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankintaan

Pirkanmaan hyvinvointialueen luehallitus päätti maanantain kokouksessaan sitoutua sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen käynnistämiseen ja kilpailutusvaiheen aiheuttamiin noin 100 000 euron kustannuksiin. Kilpailutuksen jälkeen aloitetaan tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa tarkemmat neuvottelut.

Tietojärjestelmän käytön vuosikustannuksia on tällä hetkellä haasteellista arvioida. Tampereen kaupungin kustannuksiin suhteutettuina järjestelmän vuosikustannukset voisivat olla noin 1,7 miljoonaa euroa. Teknisen palveluympäristön odotetaan yksinkertaistuvan.

Aluehallitus nimesi palkkiotoimikunnan

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi maaliskuussa hallintosäännön liitteenä palkkiosäännön. Tuolloin poliittiset ryhmät kuitenkin edellyttivät, että hallintosäännön ja sen liitteenä olevan palkkiosäännön valmistelua jatketaan edelleen.

Luottamushenkilöiden palkkioiden jatkovalmistelua varten aluehallitus perusti maanantaina toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella palkkiosääntöön tarvittavat muutokset.

Toimikuntaan nimettiin Rauno Ihalainen (varapuheenjohtaja), Tarja-Riitta Koskinen, Tuomo Isokangas, Ulla-Leena Alppi, Irene Roivainen ja Juha Yli-Rajala (puheenjohtaja).

Aluehallitus nimesi myös loppuvuodeksi hyvinvointialueen valmisteluvaiheen yhteistoimintaelimeen työnantajaedustajiksi Taina Niirasen, Vesa Koskisen, Anne Markkulan ja Taru Kotiniityn varajäsenineen. Aluehallitus nimesi luottamushenkilöistä työnantajan edustajiksi Ulla Kampmanin ja Anneli Tainan ja heille varajäseniksi Sami Kymäläisen ja Aatu Korhosen.

Pääsopijajärjestöt ovat nimenneet yhteistoimintaelimeen henkilöstönedustajat ja heille varajäsenet. Työsuojeluasioita käsiteltäessä toimielimeen kutsutaan työsuojeluvaltuutettu.