Mattilan koululle murtauduttiin – Henkilötietoja on voinut joutua vääriin käsiin

Henkilötietoja on voinut joutua murron seurauksena vääriin käsiin. Kuva: Lempäälän kunta

Lempäälän Mattilan koululle murtauduttiin viime viikonlopun aikana 26.–28. elokuuta.

Oppilaiden henkilötietoja ja terveystietoja on saattanut vaarantua murron yhteydessä, kunta kertoo tiedotteessa.

Murron aiheuttamia vahinkoja selvittäessä on käynyt ilmi, että myös kouluterveydenhoitajan tiloihin oli murtauduttu.

Huoneessa säilytetään lukitussa kaapissa joitakin terveystietoja sisältäviä papereita, joissa osassa on myös henkilötietoja, kuten henkilötunnus sekä terveystietoja sisältäviä asiakirjoja.

– Asiakkaidemme henkilötietojen turvaaminen ja suojaaminen on meille aina ensisijaisen tärkeää, ja kouluun murtautuminen on aiheuttanut hyvin ikävän tilanteen. Olemme ohjeistaneet, että henkilötietoja sisältävät asiakirjat tulee lähtökohtaisesti olla aina digitaalisessa muodossa. Tässä tilanteessa lukkojen takana on ollut myös paperimuodossa olevaa materiaalia, kertoo Lempäälän sivistystoimenjohtaja Nina Lehtinen.

– Suosittelemme, että tarkkailette oppilaanne henkilötietojen käyttöä väärinkäytön tai identiteettivarkauden varalta, muistuttaa Lehtinen.

Lempäälän kunta on tehnyt murrosta rikosilmoituksen ja poliisi tutkii asiaa. Myös ilmoitus tietosuojavaltuutetulle on tehty.

 

Toimintaohjeita ja lisätietoa löytyy mm. Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta ja Suomi.fi -palvelusta.