Pääkirjoitus Hyssyttely on huono lääke – myös sähkötupakassa

Nuoret tietävät helposti väylät, mistä sähkötupakkaa saa alaikäisenäkin. Kuva: LVS-arkisto

Sähkötupakasta on tullut jonkinlainen ilmiö jopa alakouluissa ympäri Suomea. Siinä missä tupakanpoltto on vähentynyt paitsi asteittain kiristyneen lainsäädännön myötä, uudet ilmiöt nostavat ajoittain päätään. Viimeksi tupakkalakia kiristettiin toukokuussa. Sama laki koskee myös sähkötupakkavalmisteita.

Sähkötupakkaa ja siihen liittyviä tuotteita koskee 18-vuoden ikärajoitus, sisälsivät tuotteet nikotiinia tai ei. On syytäkin kysyä, miten tuotteita voi päätyä yläkoululaisille ja nuoremmillekin.

Todellisuuden kieltäminen ei ole hedelmällistä, eikä siitä ole apua mahdollisesti aiheutuvien ongelmien kitkemisessä. Jos kunta tai koulu kiistää ilmiöiden olemassaolon, se on samaa sarjaa kuin toteamus: ”ei meidän lapset ainakaan”. Parempi on, että asioista voidaan keskustella niiden oikeilla nimillä, siten ratkaisujakin on helpompi löytää. Pelkkä savuttomaksi kunnaksi julistautuminen ei riitä.

Sähkötupakka on ilmiöitä sieltä lievemmästä päästä. Yläkouluikäiset tietävät varsin hyvin, mistä sähkötupakkatarvikkeita saa hankittua ja mikä niiden hinta on. Aivan samalla tavalla nuorten tiedossa on hyvin, millaisissa hinnoissa katukaupassa muutkin päihteet liikkuvat, uskalsimme sitä kysyä tai emme. Tiedosta ei nuoria kannata syyllistää, vaan kysyä lisää.

Avoin keskustelu ilman tuomitsemista auttaa hahmottamaan ilmiöiden todellisen laajuuden ja mahdollistaa niihin puuttumisen. Kieltämisellä on päinvastainen vaikutus. On hyvä, että esimerkiksi Lempäälässä tästäkin ilmiöstä keskustellaan ja informoidaan vanhempia.