Vesilahden kaavatoimikunta ehdottaa torstaina 15. joulukuuta kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Karholannokan kaavaehdotus hylätään: ”Karholannokan kaavoittaminen ei olisi kunnalle kannattavaa”

Vesilahden kaavatoimikunta ehdottaa torstaina 15. joulukuuta kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Karholannokan kaavaehdotus hylätään. Asemakaavaa koskevan ehdotuksen oli tehnyt maanomistaja.

Kaavatoimikunnan mukaan Narvassa sijaitsevan Karholannokan asemakaavan muutos ei ole tällä hetkellä tarkoituksenmukainen eikä kaavataloudellisesti kannattava hanke, koska on todennäköistä, että asemakaavamuutoksen myötä kunnalle ei syntyisi riittävästi rakennuspaikkoja kattamaan edes kaavoituksen kustannuksia.

Kaavatoimikunta päätti edellisessä käsittelyssään 29. elokuuta palauttaa Karholannokan asemakaavamuutosasian valmisteluun. Alustavien selvitysten mukaan kaikki alueen maanomistajat eivät halua, että alueen kaavaa tehostettaisiin asumiselle.