Lempäälän kunta hallinto-oikeudelle: Päätökset eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä

Kirsi Kallio oli perussuomalaisten ehdokas Lempäälässä vuoden 2021 kuntavaaleissa.

 

Lempäälän perussuomalaisten valtuustoryhmän keskuudestaan viime vuoden marraskuussa erottama puolueen ensimmäinen varavaltuutettu Kirsi Kallio on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Lempäälän kunnanvaltuuston 23. marraskuuta 2022 kokouksen laillisuudesta.

Valitus koskee kunnanvaltuuston kokousta kokonaisuutena ja erityisesti varavaltuutettujen kutsumista kokoukseen.

 

Perussuomalaisten 7-jäsenisestä valtuustoryhmästä oli kokouksesta poissa kaksi varsinaista jäsentä: Veijo Niemi ja Johanna Kuisla. Heidän tilallaan kokouksessa oli kaksi varavaltuutettua.

Heidän joukossaan ei kuitenkaan ollut viime kuntavaaleissa vuonna 2021 kunnanvaltuustosta pudonnut ja perussuomalaisten ensimmäiseksi varavaltuutetuksi valituksi tullut Kirsi Kallio. Kokouksessa perussuomalaisten kokoonpanoa täydensivät toinen varavaltuutettu Ari Wallenius ja Markku Huhdanpää, perussuomalaisten kuudes varavaltuutettu.

Kokouksesta oli estyneenä kaikkiaan seitsemän valtuutettua. Kunnanvaltuuston kokouksessa oli läsnä yhteensä kuitenkin vain viisi varavaltuutettua. Muut paikalla olleet varavaltuutetut olivat keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Tuukka Liuha, Birgit Backlund-Palander, vihreiden toinen varavaltuutettu, ja vasemmistoliiton toinen varavaltuutettu Maarit Lakkala.

Lempäälän 43-jäseninen valtuusto joutui kokoontumaan 41-jäsenisenä eli vajaalukuisena, koska kristillisdemokraattien valtuutettujen Tuomo Lipsasen ja Mika Korkatin tilalla ei ollut kristillisten varavaltuutettuja. Puolueen ensimmäinen varavaltuutettu on Sirpa Laitinen ja toinen Jouko Rautkivi.

 

Lempäälän kunta pyytää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa, että hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Lempäälän kunta katsoo, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä kokouksessa ole tapahtunut menettelyvirhettä ja pyytää hallinto-oikeutta pysyttämään voimassa Lempäälän kunnanvaltuuston 23. marraskuuta 2022 tekemät päätökset.

− Kunnanvaltuuston puheenjohtajan voidaan katsoa saaneen tiedon Kirsi Kallion esteestä perussuomalaisten valtuustoryhmältä.

Kunta muistuttaa lausunnossaan, että kunnanvaltuusto kokoontuu säännöllisesti ennen kunnanvaltuuston kokousta valtuuston infotilaisuuteen, johon voivat osallistua kaikki valtuustoryhmien valtuutetut ja varavaltuutetut.

− Kirsi Kallio ei ole osallistunut 21.11.2022 infotilaisuuteen, jossa hänellä olisi ollut mahdollisuus saada tietoa tulevasta kokouksesta ja oikeudestaan osallistua keskiviikon 23.11.2022 kokoukseen, kunta toteaa lausunnossaan.

 

Lempäälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jocka Träskbäck (kok.) sanoo luottaneensa valtuustoryhmien puheenjohtajien toimivan varavaltuutettujen kutsumisessa vaalituloksen edellyttämällä tavalla ja kutsuvan valtuustoryhmänsä varavaltuutetut kokoukseen oikeassa sisääntulojärjestyksessä.

Lempäälän kunta on vuoden 2023 alkupuolella tarkentanut ohjeistusta varavaltuutetun kutsumiseksi valtuuston kokoukseen.

− Helmikuussa 2023 valtuustolle on korostettu varavaltuutettujen kutsumisesta, että esteestä ilmoitetaan suoraan valtuuston puheenjohtajalle ja sihteerille. Varavaltuutettujen kutsumisen hoitaa käytännössä sihteeri, joka varmistaa, että oikeaa sisääntulojärjestystä noudatetaan, Träskbäck lausuu.

 

Lempäälän perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Veijo Niemen ja valtuustoryhmän sihteeri Marko Ranuan mukaan Kirsi Kallio ei ole käynyt vuoden 2022 aikana valtuustoinfoissa.

− Kalliota on ylipäänsä ollut vaikea tavoittaa, ja häneltä saa huonosti vastauksia yhteydenottoihin, Niemi ja Ranua toteavat.

Valituksen tehneen Kirsi Kallion mukaan toiminta varavaltuutetun kutsumisessa ei ollut demokratian mukaista:

− Nyt en päässyt vaikuttamaan esityslistalla olleisiin asioihin. Kukaan paikalla olleista ei voi tietää, olisinko tehnyt muutosehdotuksia tai miten olisin äänestänyt äänestystilanteessa, hän sanoo.

Kirsi Kallio toteaa kantanaan, että Veijo Niemen olisi pitänyt ilmoittaa hänelle olevansa estynyt kyseiseen kokoukseen.

− Näin hän ei ole tehnyt. Hän kuitenkin on ilmoittanut esteestä kuukautta aikaisemmin olleeseen kokoukseen, johon osallistuin sekä esteestään tammikuun valtuuston kokouksen, johon osallistuin. Hänen väitteensä, ettei minua saa kiinni, ei oikein pidä paikkaansa, sanoo Kallio muistuttaen, että Lempäälässä on sovitusti käytössä toimintatapa, jossa valtuustoryhmät hoitavat itse tilalle varavaltuutetut.

− Kukaan muukaan perussuomalaisten ryhmästä, valtuuston puheenjohtaja tai kunnan viranhaltijoista ei ottanut yhteyttä, jolloin olisin tiennyt, että pääsisin varavaltuutettuna paikalle valtuuston kokoukseen.

 

Lempäälän perussuomalaiset perustelivat Kallion viime vuonna tapahtuneen erottamisen ryhmästä luottamuspulalla. Kalliota oli Lempäälän perussuomalaisten puheenjohtaja Jani Saikkosen mukaan ollut vaikea tavoittaa kuulemisiin tai osallistumaan ryhmän toimintaan.

Lempäälän kunnan hallintojohtaja Riina Kivistön mukaan Kirsi Kallio ei tällä hetkellä edusta  mitään ryhmää varavaltuutettuna eikä hän ole perustanut omaa valtuustoryhmää.

Kirsi Kallio on kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsen. Hänen luottamushenkilötoimiinsa kuuluu myös Lempäälän kuntakonserniin kuuluvan Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallituksen puheenjohtajuus.

 

Varavaltuutettu Kirsi Kallio..

”Jos luottamushenkilö on estynyt”

Jos luottamushenkilö on estynyt saapumasta kokoukseen, hän/ryhmä hoitaa tilalle varahenkilön.

Poissaolijat ja heidän sijaistajansa ilmoitetaan valtuustoryhmän puheenjohtajalle. Poissaolot ja sijaiset todetaan valtuustoryhmien välisessä neuvottelussa ennen valtuuston kokousta.

 

Lähde: ”Valtuutetun käsikirja”, Lempäälän kunta

 

Lue myös:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kampesi Kirsi Kallion ulos ryhmästä