Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee LemPi-metsää – Ottakaa huomioon asukkaiden toiveet lähiluonnon säilyttämisestä

Lempäälän ja Pirkkalan välistä metsäaluetta ei ole kirjoittajan mielestä varaa uhrata talouskasvun vuoksi. Kuva: Teemu Hiltunen

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus kokoontuu 31.5.2023 työpajassaan pohtimaan päivitettävää kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaa. Rakennesuunnitelman päivityksessä on kolme kärkiteemaa: ”Lumoava arki”, ”Fiksu kasvu” ja ”Maailmalle auki”.

Yhteisinä tavoitteina kaikissa teemoissa on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Rakennesuunnitelmassa tunnistetaan käsillä oleva ympäristö- ja ilmastokriisi sekä EU-tason velvoitteet maankäytön suunnitteluun liittyen. Teemaan ”Lumoava arki” sisältyvä sini-viherstrategia nostaa esiin kuntarajat ylittävien ekologisten yhteyksien tärkeyden.

Rakennesuunnitelmaan liittyen järjestettiin 18.4.2023 jo kolmas asukaswebinaari teemalla ”Vehreä metropolimme”. Webinaarissa käytiin lävitse viime vuonna tehtyä asukaskyselyä, jossa arvioitiin mm. omaa asuinaluetta ja kaupunkiseudun tärkeimpiä kehittämisteemoja. Kyselyssä oltiin eniten tyytyväisiä luonnon ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin omalla asuinalueella ja tärkeimmäksi kehittämisteemaksi nostettiin kaikissa ikäryhmissä luonto, virkistysalueet ja niihin liittyvät palvelut. Webinaarin osallistujien mielestä sini-viherstrategia lisää seudun vetovoimaa.

LemPi-metsän merkitys on tunnistettava, kirjoittaja perää. Kuva: Teemu Hiltunen

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että Tampereen kaupunkiseudun asukkaille lähiluonto on erittäin tärkeää ja kaupunkiseudun kehittämisessä ekologinen kestävyys eli luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ilmastonmuutoksen torjunta on samoin hyvin tärkeää.

Tätä taustaa vasten näkisin erittäin tärkeänä nostaa Lempäälän ja Pirkkalan välisen metsäalueen – LemPi-metsän – arvostusta ja tunnistaa sen merkitys kaupunkiseudun ekologisten yhteyksien ja luonnon monimuotoisuuden sekä virkistysarvojen ja luontomatkailun kannalta. Tätä metsäaluetta ei ole varaa uhrata talouskasvun vuoksi, vaan tilaa uusille yrityksille tulee etsiä muualta jo rakennetun infran yhteydestä kuten esimerkiksi Lempäälän Marjamäestä ja nykyisen kolmostien varrelta. LemPi-metsän silpovaa Puskiaisten moottoritietä ei tule rakentaa.

Vetoan nyt niin seutuhallitukseen kuin myöhemmin Lempäälän ja Pirkkalan päättäjiinkin heidän ottaessa kantaa rakennesuunnitelmaan. Ottakaa huomioon asukkaiden toiveet lähiluonnon säilyttämisestä. Ottakaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja ekologinen kestävyys. Olkaa fiksuja kasvua tavoitellessanne.

 

Teemu Hiltunen
LemPi-metsän puolesta! -kansanliike
Lempäälä