Elina Kivi Leader Kantrin johtokuntaan

Elina Kivi. Kuva: Ida Nieminen

Leader Kantrin vuosikokouksessa 16. toukokuuta Pirkkalassa valittiin uudet johtokunnan jäsenet.

Kantrin johtokuntaan maaseudun Lempäälän yksittäisten asukkaiden edustajaksi erovuorossa olleen Riitta Halmeen tilalle valittiin Elina Kivi.

Elinkeinoviestintää sekä matkailu- ja hankeasioita hoitava Kivi toimii yhteysjohtajana Lempäälän kunnan Lempäälän Kehitys Oy:ssä.

 

Julkisen tahon edustajana jatkaa Timo Perälampi Lempäälästä.

Lempääläläinen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Riina Markkola edustaa johtokunnassa yhdistysten ja yritysten edustajana. Varaedustajana samassa ryhmässä toimii Lila Leppänen Vesilahdelta. Julkisen tahon varaedustajana toimii Timo Haapaniemi Vesilahdelta.

 

Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Manninen Tampereelta. Hän edustaa asukkaita. Kantri ry:n johtokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti.

Kantri ry:n toimintaa ohjaa johtokunta. Siihen kuuluvat puheenjohtaja ja enintään kaksitoista ja vähintään kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Johtokunnan jäsenten toimikausi on vuosi ja se valitaan keväisin vuosikokouksessa. Kantri ry:n johtokunnan jäsenet valitaan toiminta-alueen kunnista kolmikantaperiaatetta noudattaen siten, että kolmasosa edustaa kuntia tai muita julkisia tahoja, kolmasosa yhteisöjä ja yrittäjiä ja kolmasosa maaseudun asukkaita.