Vesilahden uutta päiväkotia kaavaillaan Suomelaan

Vesilahden sivistyslautakunta päätti 6. kesäkuuta yksimielisesti, että Vesilahden kunnan uuden päiväkodin hankesuunnittelua jatketaan vain Suomelan asemakaava-alueen tontille.

Päätös syntyi sivistyslautakunnan jäsen Tomi Pakaraisen (kok.) muutosesityksen mukaisesti esittelijän esityksestä poiketen.

Päätöksestä eriävän mielipiteen jättänyt esittelijä, sivistysjohtaja Marko Lahtinen oli esittänyt hankesuunnittelun jatkamista kahden vaihtoehdon, sekä Suomelan tontin että Peiponpellon päiväkodin laajennuksen osalta.

 

Vesilahden kunnan varhaiskasvatuksen kapasiteetti ei lähivuosina riitä vastamaan palveluntarpeeseen. Kunta onkin varannut vuoden 2023 talousarvioon rahoituksen päiväkotihankkeen suunnittelulle ja vuosien 2024−25 investointiohjelmaan resurssit hankkeen toteutukselle.

Tarkoituksenmukaisen kokoinen päiväkotipaikkojen lisäys olisi kolmiryhmäinen yksikkö, joka tarkoittaa 500−600 neliömetrin kiinteistöä ja noin 60 asiakaspaikkaa.

Hankesuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa tarkastelussa oli viisi toiminnalle soveltuvaa rakennuspaikkaa. Koska tilapula on kunnassa akuutti,  hankkeen vaihtoehtoina toimisivat parhaiten kaavallisesti valmiit rakennuspaikat, jotka eivät edellytä kaavamuutoksia: Peiponpellon laajennus tai Suomelan alueen tontti.

 

Vesilahden kunnan asukaslukua on kasvattanut vuodesta 2020 eteenpäin muuttovoitto, sillä kuntaan muuttaa tyypillisesti lapsiperheitä.

Muuttovoitto on kasvattanut varhaiskasvatusikäisten lasten määrää noin yhdeksän prosenttia vuodessa. Kunnan rakennusvalvonnan tietojen mukaan muuttovoitto pysyy tasaisena lähivuodet: rakennusprojekteja käynnistyy ja tontteja myydään tasaisesti.