Vesilahti päällystää kaavateitä 300 000 eurolla

Suomelan kaavatiet sisältäen ympäristön viimeistelyn 50 000 euroa, Ämmänhaudanmäen kaavatiet sisältäen viheralueiden ja ympäristön viimeistelyn 150 000 euroa ja kaavateiden päällystämistä 100 000 euroa. Vesilahden tekninen lautakunta on hyväksynyt kunnantalousarvion varauksen mukaisesti tehdyn vuoden 2023 päällystyssuunnitelman ja valtuuttaa päällystystöiden kilpailuttamisen ja työn tilaamisen parhaan tarjouksen mukaisesti.

Suomelan asemakaava-alueella on tarkoitus päällystää ensimmäisessä vaiheessa rakentunut alue: Suomelantie, Tervakuja, Sormuskuja ja Ruutikuja sekä kevyenliikenteenväylä.

Ämmänhaudanmäen alueelta päällystetään Vihniäntien hiekkaosuus, Petäjärinne ja Kielorinne.

Lisäksi vuoden 2023 päällystyssuunnitelmassa on määritetty päällystettäväksi Huhtatie, Huhtatien kevyenliikenteenväylä ja Heikinkuja.