Lempäälä ajaa Puskiaisten moottoritietä väärään suuntaan

Birgitan polusta nykyisellään jäisi pitkät matkat väylien ja kaavoituksen alle. Lempäälän kunnan julkaisema havainnevideo luo kirjoittajan mukaan valheellisia mielikuvia. Kuva: Teemu Hiltunen

Lempäälän-Vesilahden Sanomat uutisoi Lempäälän kunnan ja sen omistaman Lempäälän Kehitys Oy:n tilaamasta selvityksestä, joka kartoittaa Puskiaisten moottoritien vaikutuksia elinkeinoelämälle (LVS 25.10.). Selvitys kaipaa kipeästi faktantarkistusta. Monet selvityksessä ja Lempäälän kunnan julkaisemalla havainnevideolla esitetyistä väitteistä eivät nimittäin kestä päivänvaloa. Useat selvityksestä uutisoineet mediat ovatkin jo korjanneet verkkoartikkeleitaan.

Selvityksen julkistamistilaisuudessa väitettiin, että elinkeinoelämän ääni ei olisi vielä kuulunut. Elinkeinoelämä on kuitenkin ollut äänessä niin mediassa kuin vaikkapa aitiopaikalla Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman päivityksessä.

LemPi-metsää kuvataan yleisesti päättäjien ja yritysmaailman puheissa vähättelevästi vain ”talousmetsäksi”. Alueella on kuitenkin runsaasti myös vanhaa metsää sekä soita ja järviä. Siellä asuu ja kasvaa erittäin uhanalaisia lajeja. Luontoarvojen lisäksi alueella on erittäin suuri virkistysarvo.

Väylä- ja kaavoitussuunnitelmat uhkaavat videollakin mainittua Kaitajärven kotaa ja Birgitan polkua lähietäisyydeltä. Birgitan polusta nykyisellään jäisi pitkät matkat väylien ja kaavoituksen alle. Pirkkalan puolella luonto- ja virkistysarvojen tuho olisi suhteellisesti vielä suurempaa.

Selvityksen ja videon tiedot eroavat huomattavasti virallisesta ympäristövaikutusten arvioinnista (yva). Esimerkiksi videon väittämä 16 vuoden päästökuittauksesta on räikeässä ristiriidassa yva-selonteon lähes 50 vuoden arvion kanssa.

 

Liikenne muuttuu koko ajan vähäpäästöisemmäksi. Yva-selonteon lukujen valossa Puskiaisten moottoritien ansiosta hieman vähentyneet liikenteen päästöt eivät tulisi koskaan kuittaamaan hankkeen rakennusaikaisia päästöjä.

Selvityksessä mainittu 10 minuutin ajoajan lyhennys on kaksinkertainen yva-selonteon laskelmiin verrattuna. Samoin ajomatkan lyhentyminen on selvityksessä lähes tuplaantunut virallisista laskelmista.

Virheellisten oletusten pohjalta lopputulokseksi on saatu tiedotustilaisuudessa hehkutetut miljoonasäästöt.

Video sivuuttaa täysin mainitsemaansa ”sisämaan satamaan” ja muihin maakuntakaavan massiivisiin kaavoitussuunnitelmiin liittyvän LemPi-metsän tuhon. Videon korostama liikenneturvallisuuden parantuminen ei vaadi uutta tietä vaan korjaustoimenpiteitä nykyisen väylän hyvin tiedossa oleviin ongelmakohtiin.

Lempäälän kunnan tiedottajan mukaan videon oli tarkoitus ainoastaan kuvata, missä Puskiaisten moottoritie maastossa kulkisi. Nyt se väärine väittämineen luo ihmisille valheellisia mielikuvia metsän halkovan moottoritien seurauksista.

Lempäälän kunta näyttää jälleen painottavan elinkeinoelämän etuja, eikä kunnan johdolta ole kuultu luonto- tai virkistysarvoista huolestuneita kannanottoja. Lempäälän aikomus ottaa tämä selvitys osaksi väylähankkeen yleissuunnitelman lausuntoaan on erittäin kyseenalaista.

 

Teemu Hiltunen
LemPi-metsän puolesta! -kansanliike