Puskiaisten oikaisun kuulumisia esitellään yleisötilaisuudessa – viittä vaille valmiissa yleisösuunnitelmassa tielinjauksia on tarkennettu

Sitowisen pääsuunnittelija Sari Kirvesniemi esitteli joulukuussa yleissuunnitelman yksityiskohtia ja vastasi kysymyksiin. Huhtikuussa järjestetään seuraava yleisötilaisuus. Kuva: Seppo Kummala/LVS-arkisto.

Suunnitelmia valtatien 3 parantamiseksi Lempäälän ja Pirkkalan välillä esitellään yleisölle Sääksjärvellä. Yleissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 17. huhtikuuta kello 17.30 alkaen Lempäälän Sääksjärven koululla järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään viimeistelyä vaille valmis yleissuunnitelmaluonnos valtatien 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamiseksi. Suunnitelma sisältää paljon erilaisia mielipiteitä herättäneen, niin kutsutun Puskiaisten oikaisun Ideaparkilta Linnakallioon, sekä 2-kehän toteuttaminen Sääksjärveltä Pulkajärven eteläpuolelta Pirkkalan lentoasemalle.

Tilaisuudessa esitellään viimeistelyvaiheen suunnitelmat hankkeista, joissa on mukana myös meluntorjuntaratkaisut ja viheryhteydet, jotka nousivat huolenaiheeksi joulukuussa järjestetyssä edellisessä yleisötilaisuudessa. Myös tielinjauksen yksityiskohdat ovat hieman tarkentuneet.

Yleisötilaisuudessa kuullaan hankkeen tilannekatsaus ja esitellään yleissuunnitelman luonnos. Alustusten jälkeen on varattu reilusti aikaa keskustelulle suunnitelmaluonnosten äärellä.

Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua kesäkuussa, jonka jälkeen se lähtee lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Esiteltävä luonnos pohjautuu syksyllä 2022 YVA-menettelyn jälkeen valittuun vaihtoehtoon.

Hankkeesta voi lukea lisää osoitteessa https://vayla.fi/pirkanmaalla-suunnitteilla/vt-3-lempaala-pirkkala.

Lue myös: Puskiaisten oikaisun yleissuunnitelma etenee – luonto ja meluhaitat yleisöpajan huolenaiheina