Ensihoito on Vesilahdessa paikalla nyt kellon ympäri – Uudessa hybridiyksikössä on ensihoitajan lisäksi pelastaja ja pelastuskalustoa

Vesilahdessa on otettu käyttöön uusi ensihoidon ja pelastustoimen yksikkö, jossa työskentelee pelastaja ja ensihoitaja. Kuva: Katariina Rannaste

Vesilahdessa on otettu käyttöön uusi ensihoidon ja pelastustoimen hybridiyksikkö, joka korvaa tavallisen ambulanssin. Autossa on kahden ensihoitajan sijasta työparina ensihoitaja ja pelastaja.

Uutta on sekin, että yksikkö on valmiudessa vuorokauden ympäri.

Ambulanssi päivysti Vesilahdessa aiemmin vain kello 8–20 välisenä aikana. Yöajan se oli Lempäälän Hakkarin paloasemalla.

– Kun vesilahtelainen lähti aamulla töihin, hän saattoi Vesilahdentiellä morjenstaa vastaantulevaa ensihoitoyksikköä. Tästä on nyt päästy, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) ensihoitopalveluiden projektipäällikkö Markku Heikkilä.

Moniviranomais- eli hybridiyksikkö päivystää Vesilahden Kirkonkylällä VPK:n paloasemalla.

– Yksikkö käy kerran vuorokaudessa vaihtamassa henkilökunnan Lempäälän asemalla, joka on työhöntulopiste, mutta muutoin se on Vesilahdessa kellon ympäri, Heikkilä kertoo.

Sisustaltaan auto poikkeaa tavallisesta ambulanssista. Sisällä on lääkintälaitteiden lisäksi esimerkiksi erilaisia palosammuttimia. Kuva: Katariina Rannaste

Muutos pohjaa Pirhan palvelutasopäätökseen. Tavoitteena on turvata ensihoidon ja pelastustoimen palvelut harvaan asutuilla seuduilla, joissa tehtäviä on vähemmän kuin keskusta-alueilla.

Hybridiyksikköä on kokeiltu jo aiemmin Urjalassa, ja nyt uusia hybridiyksiköitä otetaan käyttöön Vesilahden lisäksi Kangasalan Sahalahdella, Kihniössä ja Ylöjärven Kurussa.

– Yksikön tulo viivästyi Pirhan yt-menettelyjen ja hankintaviiveen takia, mutta asioissa päästään pikkuhiljaa eteenpäin. Kesällä kuvio rupeaa olemaan mallillansa, Markku Heikkilä selvittää.

Hybridiyksikkö ei korvaa Vesilahden VPK:n toimintaa tai valmiutta, mutta se voi täydentää sitä. Yksiköllä on Heikkilän mukaan välitön lähtövalmius.

– On arvioitu, että yksikkö pääsee 3–4 minuuttia nopeammin liikkeelle kuin pelastusyksiköt. Ensiminuuteilla on merkitystä esimerkiksi rakennuspalojen rajoittamisessa, hän toteaa.

Hybridiyksiköllä on erilainen yksikkötunnus: tavallisessa ambulanssissa se on EPI-alkuinen, hybridiyksiköllä ERPI. Kuva: Katariina Rannaste

Hybridiyksikössä on lääkintälaitteiden lisäksi pelastustilanteissa tarvittavaa välineistöä, kuten useampia erilaisia palosammuttimia, tikkaat, lämpökamera ja sähkösaha, joita ei normiambulansseissa ole.

– Yksikössä on välineistöä myös esimerkiksi oven murtamiseen, jolloin homman hoitoon ei enää tarvitse odottaa pelastusyksikköä, Markku Heikkilä mainitsee.

Täysin samanlaista kalustoa hybridiyksikössä ei voi olla kuin paloautoissa, sillä sen pitää toimia myös ambulanssina. Polttomoottorikäyttöisiä työkaluja ei ole potilasturvallisuuden vuoksi.

– Auton varustuksessa on haettu sitä, että sen avulla kohteessa pystyttäisiin tekemään rajoittavia ja pelastustointa tukevia toimenpiteitä, kuten alkusammutusta, Heikkilä selvittää.

Pelastaja ja ensihoitaja pystyvät tekemään tapahtumapaikalla tilannearvion ja välittämään tietoa pelastusyksiköille. Auton keulassa on kamera, jolla pystytään lähettämään livekuvaa tilanne- ja johtokeskukselle.

Ulkoisesti hybridiyksikkö muistuttaa tavallista ambulanssia. Hybridiyksiköksi sen tunnistaa erilaisesta yksikkötunnuksesta. Auton kyljessä on ERPI-alkuinen tunnus, kun tavallisessa ambulanssissa se on EPI-alkuinen.

Hoitotila on tavallista ambulanssia ahtaampi, sillä esimerkiksi varustetorni vie tilaa. – Mutta se on pieniä asioita, mistä on jouduttu tinkimään, Markku Heikkilä sanoo. Kuva: Katariina Rannaste

Hybridiyksikön myötä hoidon tarpeen arviointia ja vieridiagnostiikkaa pyritään tekemään enemmän jo tapahtumapaikalla.

Vieridiagnostiikalla tarkoitetaan esimerkiksi potilaan kotona otettuja verinäytteitä ja niiden analysointia siten, että tulokset ovat saatavilla heti.

– Hoidon tarpeen arvioinnissa puolestaan perusidea on, että se tehtäisiin potilaalle vain kerran. Että päästäisiin eroon siitä, että ensihoitaja esittää ambulanssissa ensin kysymyksiä ja sitten hoitaja Acutassa tekee samat kysymykset uudestaan, Markku Heikkilä sanoo.

Hybridiyksikkö hoitaa ja kuljettaa potilaita tavallisen ambulanssin tavoin. Potilaiden siirtokuljetusmatkat pitenevät ensi kesänä, sillä Valkeakosken yöpäivystys lakkautetaan 1. kesäkuuta.

Yöaikainen hoito siirretään koko Etelä-Pirkanmaalta Tampereelle Acutaan.

– Päiväaikainen päivystys ei tule muuttumaan. Vesilahtelaisille lähin paikka on päiväaikaan edelleen Lempäälä, mutta yöaikaan vesilahtelaisia ei enää jatkossa viedä Valkeakoskelle. Jos potilas tarvitsee päivystyksellistä hoitoa yöaikaan, niin mahdollinen jatkohoito tapahtuu Acutassa, Heikkilä selvittää.

 

Mikä hybridiyksikkö?

Kuva: Katariina Rannaste

– Hybridiyksikössä työskentelee pelastaja ja ensihoitaja työparina, kun tavallisissa ambulansseissa on kaksi ensihoitajaa.

– Autossa on pelastuksen ja ensihoidon välineistöä ja se voidaan hälyttää sekä pelastus- että ensihoitotehtäviin.

– Auto on lähtövalmiudessa kellon ympäri. Aiemmin Vesilahdessa oli ambulanssi käytössä vain 12 tunnin ajan.

– Se sijaitsee Vesilahden Kaskitiellä VPK:n paloasemalla.