Kunta poimii rusinoita pullasta – kaavaa ei tule perustaa epävarmaan väylähankkeeseen

 

Lempäälä ehdottaa Sääksjärven osayleiskaavassa yli 100 prosentin väestönkasvua vuoteen 2050 mennessä. Alueella asuu nyt noin 4 000 ihmistä, mutta tavoitteeksi on asetettu yli 8 000 asukasta. Suurin osa kasvusta on ehdollista ja vaatii Puskiaisten moottoritien tai ainakin 2-kehätien rakentamisen ensin. Nämä tieratkaisut on toistaiseksi nivottu samaan väylähankkeeseen, jonka yleissuunnitelmakaan ei ole vielä valmistunut ja joka voi vallan hyvin olla toteutumatta koskaan. Siksi ei ole järkevää perustaa kaavoitusta siihen.

Väestömäärän tuplaamista perustellaan muun muassa lähijunaseisakkeen vaatimuksilla, vaikka lähijunien pysähtyminen Sääksjärvellä ei oikeasti vaadi moista väestönkasvua. Sitä on perusteltu myös niin maakuntakaavan vaatimuksilla kuin kaupunkiseudun ja kunnan strategioilla. Samalla jätetään esimerkiksi Pirkanmaan LUMO-ohjelma ja kunnan sitoumukset luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta huomioimatta.

Kunta poimii rusinoita pullasta ja valitsee vain ne lainkohdat ja velvoitteet, jotka tukevat 500 hehtaarin metsäkaavoitusta. Tämä on kestämätöntä.

Kunta ei ole ottanut mukaan seudun asukkaita valmisteluun kuin yhden kyselyn verran ja senkin tulokset on sivuutettu. Koululaiset ovat saaneet visioida Sääksjärven keskustaa – mikä on erinomaisen hienoa – mutta mielipiteet vaikkapa monien rakastamien luontokohteiden säilyttämisestä ovat kaikuneet kuuroille korville. Ei tarvitse ihmetellä, miksi ihmiset kokevat, etteivät voi vaikuttaa.

Puskiaisten moottoritiehankkeessa ei ole tiedossa meluntorjuntaa Lempäälän ja Pirkkalan väliselle LemPi-metsäalueelle. Tämä tietäisi melkoista meteliä osayleiskaavan ”kattaville virkistysalueille ja ulkoilureiteille”. Jos kuuntelee nykyistä moottoritien vartta, minne on odotettu meluntorjuntaa jo vuosikymmenet, niin metsässä liikkuvat joutuisivat hankkimaan kuulosuojaimet vielä 2100-luvullakin.

Luontomaisemaa Lempäälän ja Pirkkalan välisessä LemPi-metsässä. Kuva: Teemu Hiltunen

On surkuhupaisaa puhua kattavista uusista ulkoilureiteistä, kun LemPi-metsässä risteilee tälläkin hetkellä laaja polkuverkosto, Birgitan polku ja suosittu hiihtobaana Lempäälästä Pirkkalaan.

Jo Puskiaisten moottoritiehankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa nostettiin esiin huoli siitä, että jos kaikki maakuntakaavan mukainen maankäyttö alueella toteutuu, niin sillä tulee olemaan merkittävät vaikutukset LemPi-metsän luontoon. Nämä huolet tulevat takuuvarmasti realisoitumaan, kun eri hankkeiden suunnitelmat etenevät ilman niiden yhteisvaikutusten kunnollista arviointia. Tällaista arviointia ei ole tehty maakuntakaavassa, sitä ei ole tehty väylähankkeessa eikä sitä ole tehty Sääksjärven osayleiskaavassa. Tämä on väärin.

Maakuntakaavaa tulee muuttaa, koska yli kymmenen vuotta sitten valmisteltu kaava ei huomioi alati pahenevaa luontokatoa ja yhä kiihtyvää ilmastokriisiä kylliksi. Sitä ei voi enää ottaa pakottavaksi ohjenuoraksi väylähankkeisiin ja kuntien kaavoitukseen silloin, kun se on ristiriidassa luontoa kunnioittavien lakien ja sitoumusten kanssa.

Teemu Hiltunen

Sääksjärvi