Vesilahden koulukuljetukset kilpailutettu

Vesilahden sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että koulukuljetukset, asiointiliikenne ja kunnan sisäiset kuljetukset hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman eli halvimman tarjouksen tehneeltä tarjoajalta, Vesilahden Liikenne Oy:ltä.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle lisäksi, että koko kunnan alueella operoivat kilometritaksaiset autot hankitaan kolmelta kokonaistaloudellisesti edullisimmalta eli halvimmat tarjoukset tehneiltä tarjoajilta: Vesilahden Liikenne Oy:ltä, Hallakangas Oy:ltä ja Ylitalo Yhtiöt Oy:ltä.

Hankinnankohteena on Vesilahden kunnan koulukuljetusten ja asiointiliikenteen toteutus ajalle 1.8.2024−31.7.2027 sekä kaksivuotiselle optiokaudelle 1.8.2027−31.7.2029.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo koko sopimuskaudella optiokausi huomioiden on noin 1,9 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailun Vesilahden kunnan koulukuljetuksista ja asiointiliikenteestä järjesti kunnan toimeksiannosta Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti seitsemän tarjoajaa.