Vesilahden omatoimirahaa neljälle hakijalle

Kaikki neljä hakijaa saavat Vesilahden kunnan omatoimirahaa vuodelle 2024.

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 500 euron suuruiset omatoimirahat Kässänrannan asukasyhdistykselle, Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunnalle, Pynnäjärven osakaskunnalle ja Ämmänhaudanmäen kyläyhdistykselle.

 

Määräraha on tarkoitettu kunnan yhteisöille omatoimisiin toimiin, joilla edistetään ekologisen kestävän kehityksen toteutumista kunnassa. Avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön- ja maisemanhoitoon, vesien kunnostukseen sekä luonnonsuojelullisiin hoitotoimiin.

Viime vuosina Vesilahdessa on voinut hakea omatoimirahaa laajemmin hoito- ja kunnostustoimiin, jotka edistävät yhteisen ympäristön puhtautta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Omatoimirahaa ei voi saada toimiin, joihin saadaan muuta julkista tukea.

Avustus on enimmillään 30 prosenttia kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 500 euroa per kohde.