Lisääntynyt ilkivalta on oire suuremmasta

Lempäälässä on alkukesän aikana havahduttu lisääntyvään ilkivaltaan. Julkisen ja yksityisen omaisuuden rikkominen sekä töhriminen aiheuttavat huomattavan isoja kustannuksia. Vaikka ilkivalta ei suoraan kohdistu henkeen tai terveyteen, on häiriökäyttäytyminen huolestuttava signaali.

Ilmiö ei ole yksin lempääläinen. Helppoja ratkaisuja ongelmien torjuntaan ei ole. Ensin täytyy tavoittaa juurisyyt, miksi piittaamattomuus toisen omaisuutta kohtaan on lisääntynyt. On liian helppoa syyllistää nuoriso tai vapaa kasvatus, jotka aina nopeasti löydetään syypäiksi.

Rikkoja on luonnollisesti aina vastuussa teoistaan, eikä taustatekijät vapauta syyllisyydestä. Kokonaisongelmien ratkaisuun täytyy kuitenkin katsoa, millainen ilmapiiri vaikkapa Lempäälässä tai Vesilahdessa vallitsee.

Kunnat laativat nykyisin vuosittain hyvinvointiraportit osana vuositoiminnan seurantaa. Niiden mittareista löytyy signaaleja, jotka kannattaa ottaa tosissaa. Esimerkiksi Lempäälän viime vuoden hyvinvointikertomuksesta nousi silmiin pistävästi muun muassa nuorten, toisen asteen opiskelijoiden huoli vanhempiensa alkoholinkäytöstä. Kun nuoret itse kyselyssä ilmaisevat huolensa kotioloistaan, kertoo se pinnan alla kytevistä ongelmista.

Viime vuonna Lempäälässä ryhdyttiin toimiin nuorisoporukoiden häiriökäyttäytymisen kitkemiseksi. Moniammatillisilla työryhmillä välitetään tietoa viranomaisten, nuorisotoimen ja sivistystoimen ammattilaisten välillä. Vesilahdessa on palkattu lisää resursseja nuorisotyöhön. Lisäksi vapaaehtoiset, esimerkiksi Saapas-toiminta tuo aikuisia iltaisin nuorten pariin. Nämä ovat oikeita keinoja. Häiriökäyttäytyminen viestii usein turvattomuudesta. Monelta nuorelta puuttuu turvallinen aikuinen. Ei ole väärin kysyä, mitä alle rikosoikeudellisen vastuun ikää oleva tekee kuntakeskuksessa öiseen aikaan? Täysi-ikäiset nyt törttöilevät omine lupineen.

On myös väärin puhua häiriökäyttäytymisestä joidenkin ryhmien yksinoikeutena. Perhetaustat voivat olla aivan kunnossa, mutta joukossa helposti tutun toteamuksen mukaan tyhmyys tiivistyy. Näihin ilmiöihin yhteiskunta voi vaikuttaa vain rajallisesti. Kaikki keinot on käytettävä.

Jos puhutaan ainoastaan nuorten tekemästä ilkivallasta, kyse todellakin on jäävuoren huipusta. Häiriökäyttäytymistä voi valvomalla suitsia vain vähän. Suurempi tekijä taustalla on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Me aikuiset emme voi sulkea silmiämme lasten ja nuorten pahoinvoinnilta. Pidetään toinen toisemme lähellä ja muistetaan kysyä, miten sinulla menee. Joskus pelkkä toisen huomaaminen voi olla suuri teko.