Säästöt alkavat näkyä käytännössä

Lempäälän kunta päätti keväällä kovasta säästökuurista, eli talouden tasapainottamisohjelmasta. Kolmen miljoonan euron leikkaus käyttötalouteen ei ole vain tekninen leikkaus, vaan johtaa käytännön toimiin. Kun leikkauslistaa aletaan toteuttaa, vaikutukset tulevat esiin.

Ennen säästöpäätöstä esityksistä eniten porua nousi kotihoidontuen kuntalisästä ja vaikkapa tykkilumiladun hoidosta. Saajilleen ja käyttäjille tärkeitä asioita toki, vaikka eivät kunnan lakisääteistä ydintoimintaa. Birgitan polun nuotiopuiden säästötarve taas johtuu puhtaasti käyttäjistä. Oikeammin väärinkäyttäjistä. Suositun retkeilyalueen puuhuollon suurin kustannus ja harmi tulee polttopuuvarkauksista. Niiden vähentämiseksi kunta joutuu heikentämään tarjontaa.

Kunnan omistamien kiinteistöjen käytön tukemisesta, niin kutsutusta tilasubventiosta leikattiin myös. Leikkauslistalta rajattiin kuitenkin tuet, joiden vaikutukset kohdistuvat lapsiin tai nuoriin. Hyvä linjaus.

Leikkaukset ovat aina kipeitä, etenkin kun ne kohdistuvat niihin tahoihin, joilla on jo ennestään tiukkaa. Lempäälän-Vesilahden työttömät ry. on vaikean paikan edessä, kun se menettää kolmesta toimitilastaan säästöjen vuoksi kaksi. On toki muistettava, että yhdistys on saanut vastikkeetta tilat käyttöönsä, mikä on ollut hieno asia. Saavutetun edun lakkauttaminen osuu ikävästi.

Perustellusti voi kuitenkin kysyä, saavuttaako kunta kokonaistaloudellisia säästöjä ottamalla käyttöönsä kierrätystoiminnassa olleet tilat vuokratakseen ne toisaalle. Edelleen vuokrattavaksi vapautuvat tilat on todennäköisesti vaikea saada vuokrattua markkinahinnoin eteenpäin.

Toinen kysymys on, mitä tapahtuu lempääläiselle kierrätykselle. Kierrätyspiste, tekstiilikierrätys ja varikko ovat palvelleet kierrätystaloutta erinomaisesti. Samalla yhdistyksen yhteistoiminta työvoimaviranomaisten, oppilaitosten ja vaikkapa materiaalihankinnoissa yhteistyötä tehneiden päiväkotien kanssa lakkaa, mikäli yhdistyksen toiminta joudutaan ajamaan alas. Toimintaa on pyöritetty pääosin kuntouttavan työtoiminnan kautta. Työttömät ovat saaneet mielekästä tekemistä ja kunta toimivan kierrätyksen.

Toivottavasti työttömien yhdistys löytää keinot jatkaa toimintaansa vaikka uusissa tiloissa. Luoviakin ratkaisuja etsitään. Kierrätystoiminnan lakkauttaminen tai raju supistus olisivat seurauksiltaan karmeita niin työllistetyille kuin palveluiden käyttäjille.

Tällä hetkellä kunta suunnittelee pakon edessä jo uutta leikkauslistaa. Ensi vuoden talousarvion laadinnassa tavoitellaan vielä 2 miljoonan euron leikkauksia. Kun rahaa ei ole, se täytyy kohdentaa tarkasti. Kun sitten leikkauksia tehdään, päätösten vaikutuksia täytyy seurata. Jos päätös osoittautuu vääräksi, sitä täytyy voida myös muuttaa.

Työttömien kierrätystoiminta jäämässä säästöjyrän alle