avustus

Lempäälä-Seuralle 4 800 euroa avustusta

Tilaajille

Lempäälä-Seura ry on saanut Museovirastolta avustusta 4 800 euroa. Seura sai tukea kokoelmien luettelointiin ja järjestelyyn. Kaikkiaan avustuksina myönnettiin 108 paikallismuseolle yhteensä 596 000 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 519 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museorakennusten kunnostus- ja korjaustöihin, museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon sekä näyttelytoimintaan.

Yhteisöille avustuksina 23 000 euroa

Lempäälän kunta on jakanut tänä keväänä yhteisöille avustuksina yhteensä vajaat 210 000 euroa. Avustuksen saajina on yli 90 yhdistystä ja muuta tahoa. Nuoriso-, liikunta-, kulttuuri ja taiteen perusopetuksen avustukset on jaettu jo aiemmin. Nyt olivat vuorossa kunnanhallituksen päättämät yhteisöavustukset. Yhdistystaloavustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnossapitoon Lempäälän  kunta myönsi yhteensä 12 000 euroa. Avustuksen saajat olivat Lempäälän työväenyhdistys…

Lempäälä jakoi avustuksia sosiaaliseen toimintaan

Lempäälän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt yhteisöavustuksina sosiaaliseen toimintaan 16 yhdistykselle yhteensä  8 700 euroa. Avustuksen saajat ovat SPR:n Lempäälän osaston ystäväpalvelu 1 200 euroa, Lempäälän Eläkeläiset 700, Lempäälän Eläkkeensaajat 700, Lempäälän Kansalliset Seniorit 700, Lempäälän Sotaveteraanit 700, Pirkanmaan muistiyhdistyksen Lempäälän paikallisosasto 700, Sääksjärven Mummon Kammari 650, Lempäälän erityislasten ja nuorten perhekerho 500, Lempäälän…

Aluehallintovirasto tukee nuoria 7,6 miljoonalla eurolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2017 myöntänyt valtionavustusta yhteensä 7 645 000 euroa nuorten tukemiseksi. Valtionavustusta on myönnetty etsivään nuorisotyöhön, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä nuorten työpajatoimintaan. Pirkanmaan osuus oli 2 597 800 euroa. Etsivään nuorisotyöhön myönnetty avustussumma Pirkanmaalle oli 1 212 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 130 henkilön etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin Länsi- ja Sisä-Suomessa. Etsivä nuorisotyö on…

Valtiolta rahaa nuorten eteen tehtävään työhön

Lempäälä on saanut valtiolta rahaa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt etsivään nuorisotyöhön 57 375 euroa ja työpajatoimintaan 40 000 euroa. Myös Vesilahdelle on myönnetty etsivään nuorityöhön avustusta, joka on suuruudeltaan 28 500 euroa. Aluehallintovirasto myönsi yhteensä 3,4 miljoonaa euroa 59 etsivää nuorisotyötä tekevälle organisaatiolle Länsi- ja Sisä-Suomessa. Työpajatoimintaan avustuksia myönnettiin yhteensä 2,1 miljoonalla…

Lempäälän kirjastolle 10 000 euron kehittämisavustus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustusta maakuntien kirjastoille. Lempäälän kunnankirjasto saa 10 000 euron avustuksen Hyvän mielen palvelupaketit -projektiin, jossa tarkoituksena on miettiä yhdessä asiakasryhmien kanssa uusia palveluprosesseja. Kehittämisavustuksia myönnettiin yhteensä 695 000 euroa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien yleisille kirjastoille. Avustuksia myönnettiin 48 hankkeelle.

Taideapurahaa tuli Lempäälään

Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan taidetoimikunta ovat jakaneet taiteen edistämiseen apurahoina ja avustuksina 341 000 euroa Pirkanmaalle. Lastenkulttuuria tuettiin 35 500 eurolla. Taiteilijoiden kohdeapurahoja jaettiin 37 kappaletta yhteensä 80 616 euroa, ja sitä myönnettiin myös kolmelle lempääläläistaiteilijalle. Outi Aholle myönnettiin 1 500 euroa yksityisnäyttelyn kustannuksiin, Sirkku Mäenpäälle 1 460 euroa näyttelykustannuksiin ja Tuula Linnusmäen edustamalle työryhmälle 1 006…

Lieneekö turhaa ennakointia?

Olen ymmärtänyt – monistakin tietolähteistä – että Lempäälän kunta aikoo leikata tai kokonaan lopettaa erilaiset tuet kunnan alueella toimiville järjestöille, kolmannen sektorin yhteisöille ja myös vapaaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Myös ns. omatoimiraha lakkautettaisiin. Asioita on käsitelty kunnanhallituksessa ja asia tulee piakkoin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan esitys lienee hyvin tyly. Kunnan avustustoiminta on aina ollut ja on nytkin hyvin…

5 500 euroa tukea Museovirastolta

Lempäälä-Seura on saanut Museovirastolta tukea 5 500 euroa. Museovirasto myönsi yhteensä 599 350 euroa  museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon, museorakennusten kunnostus- ja korjaustoimiin sekä näyttelytoimintaan. Tuen saajia oli 132 ja keskimääräinen avustussumma oli suuruudeltaan 4 541 euroa. Lempäälä-Seura ry sai tukea Kuokkalan museoraitin museokokoelmien hoitoon ja luettelointiin. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen…

Etsivä nuorisotyö sai valtiolta rahaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustuksia etsivään nuorisotyöhön. Lempäälä saa valtionavustusta 61 250 euroa ja Vesilahti 30 000 euroa. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria arjessa, antaa tukea tarvittavien palvelujen saavuttamisessa ja asioiden hoitamisessa sekä auttaa hakeutumaan koulutukseen tai työhön. Etsivät nuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä opetus-, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen sekä työhallinnon ja muiden nuorille palveluja tarjoavien tahojen kanssa….

Uotin kylpylä sai 4 000 euron avustuksen

Pirkanmaan ely-keskus on myöntänyt 4 000 euron suuruisen avustuksen Lempäälän Luontaiskylpylän kylpylärakennuksen tiilikaton korjaukseen. Rakennus on valmistunut vuonna 1911, ja kylpylä aloitti toimintansa vuonna 1926. Ely-keskus myönsi avustuksia 25:lle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle yhteensä 96 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli 1 300 eurosta 15 000 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta sekä myös korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta…