Liityntäpysäköinti

Lempäälän rautatieasemalla kysellään liityntäpysäköinnistä

Tilaajille

Ilmastofiksua liiketoimintaa ja asemanseutua elävöittävä Fiksu Assa -tapahtuma järjestetään Lempäälässä 18.–21. huhtikuuta. Tapahtuman tarkoituksena on parantaa asemien palvelutarjontaa, lisätä joukkoliikenteen vetovoimaa ja sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea. Yksi tapahtuman teemoista on vähähiilinen liikkuminen, kuten yhteiskäyttöautojen tuominen asemille sekä toimivan liityntäpysäköinnin kehittäminen. Lempäälän asemalla toteutetaan 19. huhtikuuta kysely, jonka tavoitteena on saada tietoa liityntäpysäköinnin käytöstä käynnissä olevaa Pirkanmaan…

Tarvitaan riittävät liityntäpysäköintipaikat

Kiitos Ville Nousulle mielipiteestä ”Syöttöliikenne Vesilahdelta Tampereen juniin” (L-VS 11.10.), joka käsitteli joukkoliikennettä Vesilahdelta Tampereelle. Joukkoliikenteen käyttäjien palautteet auttavat minua tehtävässäni Vesilahden edustajana Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnassa. Joukkoliikenteen palvelevuutta kehitetään koko ajan, jotta se vastaisi mahdollisimman monen kuntalaisen kulkemistarpeisiin. Näppärä siirtyminen kulkuneuvosta toiseen on tavoitteena. VR kanssa toki tarvitsee tehdä yhteistyötä, jotta myös junaliikenne olisi sujuvasti…

Liityntäpysäköintiä kehitetään Pirkanmaalla

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Liikenneviraston sekä kunnat ovat laatineet selvityksen liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittämisestä Pirkanmaalla. Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan henkilöauton tai polkupyörän pysäköimistä joukkoliikenneaseman tai -pysäkin yhteyteen järjestetylle pysäköintipaikalle, jonka jälkeen pysäköijä siirtyy joukkoliikenteen matkustajaksi. Selvityksessä on kartoitettu maakunnallisesti merkittävät joukkoliikenteen solmupisteitä ja sen tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen sujuvia matkaketjuja kehittämällä. Selvityksen tuloksena on tehty ehdotus liityntäpysäköintialueiden ja…