HAMKista 31.5. valmistuneita

Hämeen ammattikorkeakoulusta on valmistunut opiskelijoita 31. toukokuuta.

 

Luonnonvara-ja ympäristöala:

Maaseutuelinkeinojen koulutus, agrologi (AMK)

Anttonen Heidi Maria, Vesilahti

 

Maatilatalouden koulutus, agrologi (AMK)

Nurminen Ville Erkki, Vesilahti

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala:

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)

Minkkinen Anne Marjukka, Vesilahti

 

Tekniikan ja liikenteen ala:

Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä -koulutus, insinööri (ylempi AMK)

Hakavuori Niina-Maria, Lempäälä

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus, insinööri (ylempi AMK)

Kontio Harri Tapani, Vesilahti