Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneita

Hämeen ammattikorkeakoulusta 18. joulukuuta valmistuneita:

YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT

Tekniikka ja liikenne
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus, Insinööri (ylempi AMK)
Antti Oskari Kostiainen, Lempäälä

 

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT

Luonnonvara- ja ympäristöala
Metsätalouden koulutus, Metsätalousinsinööri (AMK)
Niko Jari Mikael Hauta-Alus, Lempäälä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Sosionomikoulutus, Sosionomi (AMK)
Lotta Wilhelmiina Lummaa, Lempäälä