Jatkuvalle ilkivallalle halutaan Lempäälässä stoppi – Kameravalvontaa on lisätty ja nuoria auttavaa Ankkuri-toimintaa ollaan käynnistämässä

Ilkivalta näkyy muun muassa töhryinä ja tägeinä. Kuva: Lempäälän kunta

Ilkivalta on ollut poikkeuksellisen laajaa kuluvana vuonna Lempäälässä.

Tihutyöt alkoivat Lempäälä-talon parkkihallissa sen valmistuttua tammikuussa. Kesän mittaan ilkivalta siirtyi uimarannoille, kunnes koulujen alkaessa se ryöpsähti kuntakeskustassa. Ilkivaltaa on tehty etenkin Lempon Parkissa, kirjastossa, Kanavan koululla ja OP-Centerissä.

Parkkihallissa muun muassa rikottiin kaappeja ja tyhjennettiin palosammuttimia, minkä vuoksi parkkihalliin on sittemmin jouduttu asentamaan valvontakamerat.

Lempäälän kirjaston nuorisotila Kirkonrotta jouduttiin sulkemaan hetkellisesti marraskuussa niin ikään ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Yleisiä ilkivallan muotoja ovat olleet töhryt ja tägit, roskaaminen, lasin rikkominen leikkipaikoille, ikkunoiden särkeminen, virtsaaminen, ulostaminen, puuosien ja muiden rakenteiden polttaminen, istutuksista yliajaminen ja käveleminen, puiden katkominen sekä aurausviittojen ja sumupaalujen irrottaminen.

Ilkivallan jälkien korjaus maksaa Lempäälän kunnalle tänä vuonna noin 40 000 euroa.

 

Lempäälä haluaa puuttua ongelmaan. Kuntaan on perustettu monialainen ilkivaltatyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan aiheesta ja etsimään keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Työryhmään kuuluu jäseniä nuoriso- ja opetuspalveluista, opiskeluhuollosta, etsivästä nuorisotyöstä, kirjastopalveluista, Lempäälä-talon palvelukäytävältä, Lekitekistä, vartioinnista sekä vanhemmista.

Ryhmä on käynnistänyt akuutteja toimenpiteitä, mutta suunnittelee myös pidemmän aikavälin toimia.

Nopeina toimenpiteinä on esimerkiksi tehostettu vartiointia, asennettu valvontakameroita, henkilöstölle annettu turvallisuuskoulutusta ja kunnan nettisivuilla julkaistu erillinen ilkivaltalomake, jolla kerätään havaintoja jo tapahtuneesta ilkivallasta.

Osana kauaskantoisempia toimia kuntaan ollaan käynnistämässä muun muassa nuoria auttavaa Ankkuri-toimintaa.

Poliisi joudutaan toisinaan kutsumaan Lempäälä-talolle, muttei aina nuorison takia. Kunnan mukaan nuorisotaloille ei poliisia ole tarvinnut hälyttää. Kuva: Katariina Rannaste

Ankkuri-sopimusta poliisin kanssa luonnostellaan parhaillaan. Toiminnassa poliisiin ja kunnan eri toimijat pyrkivät yhdessä tukemaan nuorten hyvinvointia.

– Ankkuritoiminta on poliisivetoinen, moniammatillinen nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisymalli, Sääksjärven ja Kuljun koulujen koulukuraattori Joni Kumlander kertoo.

– Yksinkertaistetusti sapluuna on, että tartutaan ajoissa orastaviin kierteisiin. Poliisilla voi esimerkiksi olla tietoa, mikä hyödyttää sosiaalipalveluita merkittävästi. Ankkuritoiminta on todettu hyväksi malliksi, kun se vaan saa resursseja ja aikaa, Kumlander selvittää.

 

Nuorille pyritään myös lisäämään vapaa-ajan tarjontaa. Yläkoululaisille on käynnistetty höntsy-ryhmä Liikuntaparkissa, jossa ensimmäisellä kerralla paikalla oli hieman yli 10 nuorta.

Höntsyilyä vedetään vt. opetuspäällikkö Anneli Kesolan mukaan koulun ulkopuolella osin tilavaraussyistä, mutta myös nuorille suunnatun kyselyn vastausten vuoksi.

– Nuoret halusivat nimenomaan, että toimintaa on koulun ulkopuolella. Koululle ei haluta jäädä notkumaan. On mahdollista, että höntsyilyä vedetään jossain kohtaa myös kouluilla, hän arvioi.

Nuorisotalo Snadiin on alustavasti suunnitteilla vastaavan nuorisotoiminnan ohjaaja Jyri ”Jysky” Fredrikssonin vetämiä pelikerhoja nuorille.

– Nuorison tavoittaminen on keskeinen asia. Tekemistä löydetään kyllä, kun tavoitetaan oikeat ihmiset, Tuomo Lipsanen Lempäälän Turvapalveluista näkee.

 

Työryhmä kaipaa apua myös vanhemmilta. Kouluilla järjestetyn Harrastava koululainen -hankkeen puitteissa otetaan vastaan ideoita uusista kumppaneista.

– Kerhotarjonnasta ovat uupuneet nuorten kerhot. Hanketta koordinoiva Tiina Hakio ottaa erilaisia kerhoideoita vastaan ja tietoa toimijoista, opiskeluhuolto ja yhteisölliset tukipalvelut -vastuualueen kehittämispäällikkö Tuija Ylä-Himanka toteaa.

Ryhmä pyytää myös vanhempia puhumaan ilkivallasta kotona koululaisten kanssa.

– Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisilta läsnäoloa, positiivista huomiota ja ohjausta, ryhmä toteaa.

 

Lue myös:

Ilkivalta jatkuu Lempäälässä – Kunta kannustaa aikuisia vaikka iltalenkillä kiertämään ongelmapaikkoja

Miksi luistelukenttien pukukopit ovat kiinni, vaikka pakkasjaksoa ja luistelijoita riittäisi? – Ilkivallalla ja resursseilla vaikutusta