HAMKista valmistuneita

Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan yksiköstä maaliskuussa 2022 valmistuneita:

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Heidi Hieperi-Vellamo, Sanna-Mari Ovaskainen ja Marianne Haapanen, Lempäälä.

Sosionomikoulutus, Sosionomi (AMK)

Terhi Soukka, Lempäälä