Jenni Pöllänen aloitti tänään Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana: ”Asiakas- ja jäsenkokemus kuntoon, niin jäsenmäärä kasvaa yli 10 000:n rajan”

MBA Jenni Pöllänen hyödyntää Stockmannin pitkää työuraansa Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajuudessa. Hänen mielestään asiakas- ja jäsenkokemus ratkaisevat, miten kenttä suhtautuu aluejärjestöön. (Kuva: Ville Kulmala)
MBA Jenni Pöllänen hyödyntää Stockmannin pitkää työuraansa Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajuudessa. Hänen mielestään asiakas- ja jäsenkokemus ratkaisevat, miten kenttä suhtautuu aluejärjestöön. (Kuva: Ville Kulmala)

Noin 8 000-jäsenisen Pirkanmaan Yrittäjien uusi toimitusjohtaja, MBA Jenni Pöllänen satsaa työssään jäsenkokemukseen. Stockmannilla liki neljännesvuosisadan työskennellyt Pöllänen sanoo, että jäsenkokemuksen on asiakaskokemuksen tavoin yllätettävä myönteisesti. Hänen mielestään yrittäjäjärjestöllä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme, ja sillä on edelleen paljon tehtävää.

Jäsenmäärällä mitattuna Suomen Yrittäjien suurin aluejärjestö, Pirkanmaan Yrittäjät on nyt Jenni Pölläsen ohjaksissa.

Pöllänen toimi Stockmannilla eri tehtävissä liki 25 vuoden ajan. Hänen uransa alkoi opiskeluaikana kesätyöntekijänä. Monipuolinen ura päätyi Helsingin tavaratalon johtajuuteen. Monitoiminaisen elämänpiirissä ovat vahvasti mukana myös Partio-toiminta, Suomen Punainen Risti sekä Suomen Siirtolapuutarhaliitto.

– Yhteisöllisyys, kehittäminen ja vuorovaikutus merkitsevät minulle paljon. Kaikki nämä toteutuvat niin työssäni kuin harrastuksissani, Pöllänen toteaa.

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajuudesta Pöllänen on hyvin innostunut; uudesta tehtävästään hän on suorastaan täpinöissä. Pöllänen kokee, että hän on vahvan yhteishengen luoja, monitasoisten yhteistyöverkostojen kutoja ja uusien toimintatapojen rakentaja.

”Haluamme onnistua yhdessä”

Maamme toiseksi suurin maakunta, runsaan 528 000 asukkaan Pirkanmaa näyttäytyy Jenni Pölläselle yhtenäisenä ja tulevaisuussuuntautuneena alueena. Sen elinkeinojakauma on monipuolinen, ja yritysmaailma on rikas.

– Kun pohdin pirkanmaalaisuutta, siihen liittyy tunnusomaisesti vahva liikkeellä olo, määrätietoinen eteenpäin kiiruhtaminen. Elämän eri osa-alueilla on energinen draivi ja kannustava tekemisen meininki. Myönteiset asiat yhdistävät yhteiskunnan kaikkia tasoja, Pöllänen kuvailee.

Pölläsen mielestä pirkanmaalaisessa yritystodellisuudessa yhdistyvät luontevasti perinteiset, vankat toimijat ja uudenajan innovaatioista voimavaransa ammentavat toimijat. Laaja yrittäjä- ja yritysgenre on vahva peruskallio, jolle on turvallista rakentaa uutta.

Pöllänen korostaa, että Pirkanmaan Yrittäjät haluaa olla aktiivinen ja yhteistyötä ruokkiva kumppani mahdollisimman monelle taholle.

– Tampereen Kauppakamari, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan hyvinvointialue, eri valtion hallinnon edustajat, kaikki kunnat, järjestöt, yhdistykset, koko kolmas sektori – kaikki kiinnostavat, hän vakuuttaa.

Pöllänen tunnistaa myös laajan maakunnan erilaisten osien tarpeet.

– Yrittäjäjärjestö on rakennettu viisaasti, koska siinä on paikallis-, alue- ja valtakunnan taso. Ne kaikki toimivat saumattomasti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Parhaina aikoina Pirkanmaan Yrittäjien jäsenmäärä on rikkonut yli 10 000 jäsenen rajan. Tällä hetkellä aluejärjestöllä on noin 8 000 jäsentä. Pölläsen mielestä järjestö on niin vahva kuin sen jäsenkunta on.

– Tartumme toimeen, ja tehostamme jäsenhankintaa. Vastaamme niihin odotuksiin ja tarpeisiin, joita kentällä työtämme kohtaan on. Jäsenkokemus on vaikuttavin keinomme sitouttaa kaikenlaiset yrityksen yhteiseen rintamaan, Pöllänen uskoo.

Pöllänen on vakuuttunut siitä, että niin yrittäjät, yritykset kuin yrittäjäjärjestökin kohtaa koko ajan uusia haasteita. Niiden ottaminen mahdollisuuksina konkretisoi järjestön ainutlaatuisen voiman.

”Kaiken kokoisia yrityksiä varten”

– Yrittäjäjärjestö on olemassa kaikenlaisia ja -kokoisia yrityksiä varten, Jenni Pöllänen muistuttaa.

Hänen mielestään järjestö pystyy olemaan yhteistyökumppanina niin suurelle, pienelle ja keskisuurelle kuin mikroyritykselle.

– Ydin on siinä, että asiakas saa silloin, kun hän tarvitsee apua, neuvontaa ja tukea. Kun asiakas- tai jäsenkokemus on myönteinen, yhteistyö voimistuu. Yrittäjäjärjestössä jos missä on osattava kuunnella herkällä korvalla kenttää, Pöllänen sanoo.

Pölläsen mukaan yhteistyön merkitys laajenee tuntuvasti nykyisestä tasosta jo lähitulevaisuudessa. Yrittäjäjärjestö voi olla aloitteellinen, ja se voi aktivoida yrityksien välisten yhteistyökuvioiden syntyä ja yhteistyöaihioiden juurtumista.

– Mahdollisuuksia ja tarpeita on runsaasti, ne on vain tunnistettava ja löydettävä.

Pöllänen luottaa kaikessa tekemisessä myönteisyyden voimaan.

”Pirkanmaan ääni kuuluville”

Jenni Pöllänen teroittaa, että aluejärjestön rooliin kuuluu olennaisena osana pirkanmaalaisten äänen saattaminen valtakunnalliseen tietoisuuteen. Äänen on kantauduttava niin Suomen Yrittäjiin, ministeriöihin, lainsäädäntään kuin muihin edunvalvontatahoihin.

Pölläsen mukaan Pirkanmaan Yrittäjien on välttämätöntä olla tiiviissä yhteydessä myös kaikkiin muihin aluejärjestöihin.

– Kannatan kaikessa tekemisessä ja kanssakäymisessä rinnakkaiselämää. Vastakkainasettelu ei kuulu 2020-luvulle.

Suomessa rakennetaan parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät vastuulleen ottavia hyvinvointialueita. Asukasmäärällä mitattuna Pirkanmaan hyvinvointialue on maamme suurin.  Pölläsen mukaan historiallisessa murroksessa ja muutoksessa on pidettävä yrittäjänäkökulmaa kirkkaana tapetilla. Esimerkiksi terveysalan palveluja tuottavilla yrityksillä on tärkeä kansallinen merkitys.

– Kolmannen sektorin painoarvo voimistuu koko ajan. Tuntosarviemme on oltava herkkinä kaikkialla.

Yrittäjäkasvatus kantaa hedelmää

Jenni Pöllänen kiittelee, että peruskoulu ja toisen asteen oppilaitokset ovat tehneet tuloksellista työtä yrittäjäkasvatuksen saralla.

– Uskon, että tulevaisuudessa nykyistä useampi työllistää itsensä ja toimii yrittäjänä. Yrittäjyys on luonteva vaihtoehto esimerkiksi alanvaihtajille.

Pöllänen näkee, että yhteiskuntamme tunnistaa jo hyvin yrittäjyyden laajan merkityksen ja vaikuttavuuden. Muun muassa kunnissa tehdään yritysvaikutusten arviointia. Yrittäjäjärjestö aktivoi jäseniään kunta-, alue- ja eduskuntavaaleissa ehdokkaiksi.

– Yrittäjyyttä ohjaavat arvot palvelevat kaikissa muissakin elämänpiireissä. Yrittäjäasenteen herättäminen ja ruokkiminen on niin koulun kuin isossa kuvassa koko yhteiskunnan tehtävä.

Pölläsen mukaan yrityskummitoiminta on erittäin vaikuttavaa ja tuloksellista. Hän ottaa työkalupakkiinsa lisäksi nuorten yrittäjien kuulemisen. Heillä on uusia, ravisteleviakin ajatuksia.

Kansainvälistyminen tuo kasvua

Halu kansainvälistyä toistuu lukuisissa yhteyksissä, kun keskustellaan Pirkanmaan tulevaisuudesta.

Jenni Pöllänen liittää kansainvälistymiseen voimakkaasti kasvun mahdollisuudet.

– Esimerkiksi Pirkanmaalla olevat yritykset pystyvät kehittymään ja kasvavaan viennin myötä. Kolikon toinen puoli on, että kansainväliset toimijat kiinnostuvat Pirkanmaasta ja haluavat investoida tänne.

Pöllänen näkee, että toimivat liikenneyhteydet mahdollistavat maailmalle menon ja Pirkanmaalle tulon.

– Tampere-Pirkkala-lentokenttä avaa reitit eri puolille maailmaa. Siksi se myös symbolisoi konkreettisimmin maakuntamme kansainvälisyyttä.

MATTI PULKKINEN

Pirkanmaa näyttäytyy Jenni Pölläselle mahdollisuuksien maakuntana. Pirkanmaan Yrittäjien uusi toimitusjohtaja sanoo, että alueella on vaan voitettavaa. (Kuva: Ville Kulmala)
Pirkanmaa näyttäytyy Jenni Pölläselle mahdollisuuksien maakuntana. Pirkanmaan Yrittäjien uusi toimitusjohtaja sanoo, että alueella on vaan voitettavaa. (Kuva: Ville Kulmala)