Uuden päiväkodin suunnittelu Vesilahdessa käyntiin

Vesilahden varhaiskasvatuksen kapasiteetti ei lähivuosina tule riittämään muuttovoiton myötä kasvavan lapsimäärän vuoksi. Siksi kunta on päättänyt käynnistää uuden päiväkodin rakentamisen. Päiväkodin suunnitteluun on varattu rahaa jo kuluvalle vuodelle. Päiväkoti on tarkoitus rakentaa vuosina 2024–2025, mihin on varaus kunnan investointisuunnitelmissa.

Sivistyslautakunta käynnisti uuden päiväkodin hankesuunnitelman. Suunnitelman laadinnan yhteydessä selvitetään reunaehdot päiväkodin rakentamiselle, kuten rakennuspaikka, tarvittava koko sekä keskeiset rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat tekijät aikatauluineen. Lisäksi hankesuunnittelussa laaditaan rakentamisen vaiheet aikataulutusta ja kustannusarviota myöten, minkä jälkeen päiväkodin rakentamisesta voidaan tehdä lopulliset päätökset ja kilpailuttaa työ.

Lähtökohtaisesti suunnittelun tavoitteena on kolmiryhmäinen, noin 60 asiakaspaikkainen päiväkotiyksikkö, joka vaatii noin 500–600 neliömetrin kokoisen kiinteistön. Rakennuspaikka sekä suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnitelman edetessä. Suunnittelussa kootaan mahdolliset vaihtoehdot, joista sivistyslautakunta tekee esityksen rakennuspaikasta kunnanhallitukselle.

Hankesuunnittelun toisessa vaiheessa mukaan tulee arkkitehtisuunnittelu, joka tehdään yhdessä kohteen käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Arkkitehtisuunnittelun jälkeen päiväkodille muodostuu rakennusaikataulu ja hintahaarukka. Hankesuunnittelusta rakennusprojekti etenee tekniseen projektisuunnitteluun, jonka myötä voidaan tehdä investointipäätös sekä käynnistämään kilpailutukset.