Myllyvainion risteys, aurinkovoimala ja liikuntahalli kysytyimmät kaavamuuttujat

Jussi Partanen esitteli Matti ja Arja Nurmiselle havainnekuvia heidän kotitalonsa Salomäen ympäristöstä tulevassa kaavassa. Nurmiset pitivät suunnitelmia hyvinä ja täydentävän kauniisti asuinaluetta. Kuva: Seppo Kummala

Hauralan uutta asuinaluetta Lempäälän keskustan eteläpuolella täydentävä Myllyvainion asemakaavamuutos on herättänyt kovaa kiinnostusta. Vaikka muutosalue ei ole suuren suuri, sillä on merkittäviä vaikutuksia muun muassa liikenteellisesti, kun Vesilahdentien liittymä aikanaan siirtyy Turuntien ja Viialantien risteykseen kiertoliittymällä.

Asemakaavamuutos on tulossa vielä syyskuun aikana lautakuntakäsittelyyn, mutta yleisölle sitä esiteltiin jo elokuun lopulla, jotta mahdolliset huomiot ehtivät mukaan jo tässä vaiheessa. Projektipäällikkö Petri Tuormala esitteli mallikuvia ja kaavaluonnosta pienelle, mutta kiinnostuneelle yleisölle. Alueen asukkaita kiinnostivat havainnekuvat tulevista näkymistä. Tuormala kertoi, että palautetta on tullut kiitettävästi ja niiden perusteella suunnitelmia on tarkennettu.

Havainnekuvat piirtänyt Jussi Partanen kertoi, että kolme eniten tiedusteluita herättänyttä kohtaa kaavamuutoksessa ovat olleet juuri Vesilahdentie-linjauksen muutos, kaavaan sijoitettu urheiluhalli sekä energiahuollon korttelialue, johon on tehty varaus laajahkolle aurinkovoimalalle.

Yleiskaavoittaja Sini Suontausta sanoi, ettei tielinjaus muutu kovin nopeasti, vaikka se kaavaan on piirretty. Käytännössä se tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Kun Hauralan uusi alue alkaa rakentua, sille rakennetaan tieliittymä nykyiseltä Vesilahdentieltä.

– Vasta kun Myllyvainiontien ympäristön aluetta aletaan todella asemakaavoittaa, voidaan odottaa uuden tielinjauksen valmistuvan. Siihen ei tällä hetkellä valtiolla ole osoitettuja rahoja, Suontausta kertoi.

Turuntie ja Viialantie, kuten Vesilahdentiekin ovat ely-keskuksen hallinnoimia, eli valtion ylläpitämiä teitä.

Alun perin Turuntien mutkan ja rautatien väliin Hauralan eteläosan yleiskaavassa kaavassa oli merkitty viheralue. Yleisöä kiinnosti, missä vaiheessa alue muuttui energiahuollon alueeksi ja onko sinne sijoittumassa kenties uusi lämpölaitos.

Petri Tuormala kertoi energiatuotantoalueen nousseen mukaan suunnitelmiin siinä vaiheessa, kun yksi lukuisista alueen selvityksistä, energiaselvitys valmistui. Siinä pohdittiin mahdollisuutta tukea uuden asuinalueen energiatuotantoa vihreään siirtymään. Aurinkoenergia osoittautui hyväksi mahdollisuudeksi. Alueelle voidaan sijoittaa aurinkoenergialaitos, joka on kooltaan vastaava kuin Lemene-aurinkovoimala Ideaparkin läheisyydessä.

Lisäksi kaava mahdollistaa aurinkopaneelikentän alle sijoitettavan keskisyviä maalämpökaivoja.

– Energialaitosta alueelle ei tule. Se on käytännössä pois suljettu rakentamisoikeudella, Tuormala vakuutti.

Laajalle kentälle rakennusoikeutta on vain 200 kerrosneliömetrin verran. Käytännössä se mahdollistaa aurinkovoimalan tarvitseman huoltorakennuksen, ei sen enempää.

Aurinkovoimala ei tuo suurta liikenteen lisäystä alueelle, sillä se on melko huoltovapaa. Huoltoauto käy arviolta kerran viikossa paikan päällä. Sitä varten Turuntieltä ei saada liittymää alueelle. Aidatut palosammutusliittymät kentälle tulee. Toiveissa on myös rakennusaikainen liittymä, mutta sellaiselle ei ole vielä ely-keskus lupaa antanut.

Turuntien ja Viialantien muodostaman kolmion energiatuotantoalueelle sen sijaan on mahdollista sijoittaa vaikkapa sen lämpölaitoksen, sekä polttoaineen jakeluaseman.

Kovasti mielenkiintoa on herättänyt myös liikuntahallivaraus nykyisen Vesilahdentien ja Viialantien risteykseen. Kaavaluonnoksen esitys mahdollistaisi liikuntatilan rakentamisen mittaan, jonka sisään mahtuisi täysimittaisen jalkapallokenttä.

Kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä muistutti, että kaava tarkoittaa pelkkää varausta, päätöstä hallin rakentamisesta ei ole tehty.

– Kunnalla on ollut jatkuva tarve lisätä liikuntatiloja. Kaavoituksessa varaamme mahdollisuuden sellaiselle tulevaisuudessa. Päätökset asiasta tehdään myöhemmin, jos sellainen tilanne tulee eteen.

Artikkelia päivitetty, tarkennettu Vesilahdentieltä tulevan tieliittymän rakentamista ja Hauralan ja Myllyvainion kaava-alueille sijoittuvia aluevarauksia.