Lempäälän sopeutusohjelmassa haetaan 3 miljoonan euron säästöjä – kotihoidontuen kuntalisä jäänee pilotiksi

Kunnanjohtaja Heidi Rämö katsoo, ettei tässä taloustilanteessa ole järkevää jatkaa Lempäälän kunnassa pilotoitua kotihoidontuen kuntalisää. Kuva: Seppo Kummala

Lempäälän kunnan säästöohjelma alkaa hahmottua. Kunnanjohtaja Heidi Rämön esitys säästölistasta sisältää kaikkiaan 32 kohtaa, joilla etsitään 3,27 miljoonan euron säästöjä käyttötalouteen sekä 540 000 euron vuosittaista lisätuloa. Kunnanjohtaja veti esityksestään vielä pois opettajien Windows-tietokoneiden korvaamisen Chromebookeilla, joka olisi tuonut 70 000 euron säästöt. Asiaa halutaan tarkastelle vielä myöhemmin.

Kunnanjohtajan säästölistalla on useita kunnan palvelutasoonkin vaikuttavia esityksiä ja maksujen korotuksia. Esimerkiksi palvelubussin palvelutasoa esitetään laskettavaksi yhdistämällä reittejä ja harventamalla liikennöintiväliä ja -päiviä. Sillä saataisiin 70 000 euron vuosittaiset säästöt. 137 000 euron säästöjä esitetään supistamalla kouluista opetustunteja, jotka ylittävät valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon. Sen sijaan aamu- ja iltapäivätoiminnan harkinnassa olleita, karsittuja järjestämistapoja kunnanjohtaja ei esitä, ne pysyisivät ennallaan.

 

Suurin säästö, 720 000 euroa vuodessa syntyy, jos kotihoidontuen kuntalisä -toimintaa ei jatketa. Lempäälän ja Kempeleen kuntien kuntalisäpilotista tehdyn selvityksen mukaan ratkaisu on kunnalle kallis, eikä sen vaikuttavuus ole hyvä.

– Luonnollisesti lisä on sitä saaville perheille hyvä, mutta kunnan talouden kannalta se ei ole perusteltua pysyvänä ratkaisuna, Rämö kiteyttää.

Lue myös: ”Meille kuntalisä on pelastus” – Vilma Lahdelle Lempäälän kokeilu mahdollistaa kotiäitiyden ja opiskelun, Heidi Kuoppalan mielestä kotihoidosta hyötyvät lapset

Lempäälän kuntalisäpilotti päättyy syksyllä 2025, eikä sitä esityksen mukaan jatketa.

Muita suuria säästöjä on ehdotuksessa saatavilla esimerkiksi eläköitymisen kautta vapautuvien virkojen täytön kriittisellä tarkastelulla, 500 000 euroa ja kiinteistöjen myymisellä 400 000 euroa. Kiinteistöistä kunnanhallitus päätti hyväksymällä toimitilaohjelman tuleville vuosille.

Yksi varmasti kipeistä esityksistä on avustusmäärärahojen tarkastelu, jota esitetään vähennettäväksi 40 prosentilla vuositasolla nykyisestä 252 000 eurosta 152 000 euroon. Käytännössä se edellyttäisi yhdistyksiltä joko toiminnan supistamista tai lisärahoituksen hankkimista toisaalta.

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö ja johdon erityisavustaja Tuulia Rinne esittelivät kunnanjohtajan esitystä sopeutusohjelmaksi. Kuva: Seppo Kummala

Summaltaan pienempiä säästöjä haetaan erilaisista kohteista. Esityksen mukaan esimerkiksi Hakkarin ladun kesänaikaisesta lumen säilönnästä luovuttaisiin ja latu tykitettäisiin tuoreesta lumesta. Säästöä arvioidaan saatavan 15 000 euroa. Hiihtokaudelle 2024–2025 lumet on jo säilötty, joten tämä esitys astuisi voimaan vasta myöhemmin.

Kuljun ja Sääksjärven lähikirjastoihin esitetään omatoimisen asioinnin mahdollisuutta, joka mahdollistaisi omatoimisten aukioloaikojen laajentamista. Säästövaikutus on 5 000 euroa.

– Tässä kyse olisi palvelutason korotuksesta supistuksen sijaan, kun aukioloja olisi mahdollista jatkaa, muistuttaa esitystä johdon erityisavustaja Tuulia Rinne.

Tulonlisäyksiä tavoitellaan korottamalla erilaisia maksuja. Tonttihintojen viiden prosentin korotuksella uskotaan saavutettavan noin 200 000 euron lisätulot, josta 50 000 tulisi yritystonteista ja 150 000 euroa asuintonttien korotuksesta. Myös erilaisia lupamaksuja esitetään korotettavaksi, sekä pysäköintivirhemaksun korottamista nykyisestä 40 eurosta 60 euroon.

 

Säästöiltä eivät esityksen mukaan ole säästymässä luottamushenkilöt ja viranhaltijatkaan, mikäli esitys palkkiosäännön muutoksesta menee läpi. Kunnanjohtaja esittää, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioista nipistetään 10 euroa, mikä toisi vuodessa 20 000 euron säästöt. Yli kolme tuntia kestävän kokouksen palkkionkorotuksesta kunnanjohtaja ei luopuisi.

Asiantuntijapalkkioita esitetään kokouksissa kiinteästi 70 euron suuruiseksi, kun nykyisin ne vaihtelevat 85–140 euron välillä. Vuosittainen säästö olisi noin 10 000 euroa. Säästöä tulisi myös valtuustoinfojen pitämisellä etäkokouksina. Yhteensä palkkiosäännöistä karsimalla esitetysti tulisi 36 700 euron vuosittaiset säästöt.

 

Kunnanhallitus keskusteli maanantaina 8. huhtikuuta esityksestä, mutta jätti asian vielä pöydälle. Tavoitteena on, että kunnanhallitus tekee oman säästölistansa valtuustolle seuraavassa kokouksessaan maanantaina 15. huhtikuuta. Päätös pöydällejättämisestä syntyi yksimielisesti, kun luottamushenkilöt halusivat käydä vielä keskustelua keskenään, jotta kunnanhallituksessa oltaisiin esitystä tehtäessä lähempänä poliittista yhteisymmärrystä ennen listan vientiä valtuuston päätettäväksi.

Pelivaraa on vielä jonkin verran, sillä tavoitteena on 3,0 miljoonan euron säästöt. Kunnanjohtajan esitys sisältää yhteensä 3,27 miljoonan euron säästöt, eli joitakin kohteita voidaan vielä nipistää listalta tavoitteeseen pääsemiseksi.

Näin sopeutusohjelma etenee

• Sopeutusohjelmalla tavoitellaan 3,0 miljoonan euron käyttötalouden vuosittaisista säästöjä, sekä 200 000 euron lisätuloja. Tarkoituksena on katkaista kunnan alijäämäisyyskehitys vuoteen 2026 mennessä.

• Kunnanhallitus tekee ehdotuksensa säästöistä 15.4. Kunnanvaltuusto päättää sopeutusohjelmasta 24.4.

• Sopeutustoimien valikoimassa on yhteensä 39 säästö- tai tulonlisäyskohdetta, kunnanjohtajan ehdotuksessa 32, joiden yhteisvaikutus on 3,3 miljoonan euron säästöt ja 540 000 euron lisätulot.

• Suurin säästö 720 000 euroa tulisi, mikäli kodinhoidontuen kuntalisää ei esitetysti jatketa.

• Kunnanjohtajan säästöehdotukset eivät sisällä irtisanomisia.

• Sopeutusohjelmaan sisältyy jo 525 000 euron säästöt, joista on jo sovittu aiemmin.

 

Lue lisää: Miljoonasoppa vaatii kovan reseptin – Lempäälän säästöesityslistalla ehdotuksia avustusten vähentämisestä päiväkotien lakkauttamiseen

Kunnan taloudessa pitäisi löytyä 6 miljoonan euron säästöt: Lempäälä alkaa välittömästi valmistella kokonaistalouden sopeutusohjelmaa

Lempäälän on uskallettava olla säästämättä lasten ja nuorten palveluista