Kunta joutui puuttumaan luvattomaan rakentamiseen – ilmakuvat paljastivat ennenaikaisen rakentamisen

Vesilahden kunta joutui puuttumaan havaittuun rakentamiseen vailla lupia. Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta määräsi yhdelle kiinteistölle luvattomien rakennusten purkuvelvoitteen sekä uhkasakon. Toisella kiinteistöllä lautakunta päätti keskeyttää saunan rakennustyöt, sillä työt oli aloitettu ennen asianmukaisia lupia.

Purkutuomion saaneet rakennukset sijaitsevat Karstunjärven rannalla. Kiinteistöltä on havaittu jo vuonna 2021 tehdyssä katselmuksessa luvatta rakennetut lomarakennuksen, huvimajan, polttopuuvajan ja wc-rakennuksen ja määräsi ne purettavaksi. Useista katselmuksista huolimatta lähellä rantaa sijaitsevia rakennuksia ei ole vieläkään purettu.

Nyt purkuvaadetta tehostettiin 5000 euron suuruisella uhkasakolla, joka kasvaa 200 eurolla kuukausittain niin kauan, kunnes rakennukset ovat purettu. Uhkasakon asettamispäätöksestäkin kiinteistönomistajalta peritään 220 euron maksu.

Toinen käsittelyssä ollut luvaton rakentaminen koski saunarakennusta. Tontilla on rakennusjärjestyksessä osoitettu tila 23,75 neliömetrin suuruiselle saunarakennukselle. Kiinteistönomistaja on hakenut poikkeamislupaa rakentaa suurempi, 46 neliömetrin suuruinen saunarakennus. Rakennusvalvonta on todennut ilmakuvista tekemässä tarkastuksessaan, että saunan rakentaminen on alettu, vaikka poikkeamislupaa ei ole vielä myönnetty. Lisäksi rakentamisen aloittaminen edellyttäisi rakennusluvan hankkimista.

Rakennusvalvonta on poikkeamislupaa varten hankkimistaan ilmakuvista todennut, että kiinteistöllä on alettu jo saunan pohjatöiden teko. Kiinteistönomistajan mukaan rakentamista ei ole alettu, vaan tontille on tuotu elementit säilytykseen rakentamisen aloittamiseksi, kunnes luvat ovat kunnossa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta määräsi rakennustyöt keskeytettäväksi, kunnes luvat tulevat kuntoon.