Kunnanhallitus lievensi lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästötavoitteita – myöskään parkkisakkoja ei haluta korottaa

Kunnanhallitus ei halunnut korottaa pysäköintivirhemaksuja, kuten kunnanjohtaja esitti. Kuva: Katariina Rannaste/LVS-arkisto

Lempäälän kunnanhallitus muotoili kunnanjohtaja Heidi Rämön esityksen sopeutusohjelmasta pienin muutoksin valtuustolle esitettäväksi. Säästöesityksistä poistettiin tai lievennettiin etenkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä. Kunnanjohtajan esityksestä poiketen kunnanhallitus esittää, että kotihoidontuen kuntalisää jatkettaisiin edelleen, mutta tuen määrää pienennettäisiin 200 euroon kuukaudessa nykyisen 400 euron sijaan. Tällä arvioidaan saatavan 200 000 euron vuotuiset säästöt, kun tuen lakkauttaminen olisi tuonut 720 000 euron säästöt.

Yhteensä kunnanhallituksen sorvaamalla säästölistalla saataisiin arviolta 3,17 miljoonan euron vuotuinen säästö, josta menojen vähennyksistä kertyisi 2,6 miljoonaa euroa ja tulonlisäyksiä taksojen korotusten myötä tulee noin 550 000 euroa. Summa tarkentuu vielä jatkoselvittelyjen jälkeen.

Kunnanhallitus muutti joiltakin osin kunnanjohtajan säästölistaa poliittisen pohdinnan ja linjavedon seurauksena. Esimerkiksi tilasubventioiden osalta tavoitellaan edelleen noin 100 000 euron tulonlisäystä, mutta kunnanhallitus linjasi, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien tilavuokrien tuki säilyy nykyisellä tasolla. Myös avustusmäärärahojen esitetystä 100 000 euron vähennyksestä luovuttiin, kunnanhallitus esittää, että avustuksia maksetaan jatkossakin nykytasolla, eli noin 252 000 eurolla vuodessa.

Valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon ulkopuolisista tunneista, niin sanotuista Lempäälä-tunneista ei haluttu kokonaan luopua. Kunnanhallitus esittää, että luovutaan toisesta tunnista, jolloin säästöä kertyisi 70 000 euroa vuodessa.

Sen sijaan oppilaiden digilaitteiden hankinta päätettiin esittää keskeytettäväksi toistaiseksi ja tilannetta tarkasteltaisiin tulevina vuosina uudelleen. Säästöä kertyy keskeytyksen ajaksi noin 200 000 euroa vuodessa. Tätä sopeutusta kunnanjohtaja ei esittänyt.

Kunnanhallitus haluaa, että Hakkarin latu tehdään jatkossakin sekä säilölumella että tykittämällä, tosin 15 000 euroa nykyistä edullisemmin. Kuva: Katariina Rannaste/LVS-arkisto

Viime vuonna aloitettua osallistavaa budjetointia halutaan jatkaa, mutta harvemmin. Kunnanhallitus esittää, että kuntalaiset pääsevät jatkossakin päättämään 50 000 euron suuruisen potin käytöstä, mutta tämä toteutettaisiin jatkossa vain joka toinen vuosi.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiokuluista nipistetään 10 euroa kokoukselta, mutta tässäkin esityksessä nuorisovaltuuston palkkiot säilyisivät ennallaan. Lisäsäästöjä kokouskuluihin etsitään pitämällä infot mahdollisimman usein etäkokouksina.

Palvelubussin palvelutason alentamiseen haluttiin ennen päätöksiä lisävalaistusta. Kunnanhallitus esittää, että palveluiden vaikutus ja tarve selvitetään tarkemmin ennen kuin sen toimintaa muutetaan. Tämä ehditään tehdä ensi vuoden talousarvion suunnittelun yhteydessä.

Kunnanhallitus poisti säästölistalta joitakin rahasummaltaan pienempiä, mutta laajasti keskustelua herättäneitä säästöjä. Esimerkiksi esitetty pysäköintivirhemaksujen korotus 40 eurosta 60 euroon ei sopinut kunnanhallitukselle, joka esittää maksujen pitämistä nykyisellään.

Kunnanhallitus esittää myös, että Hakkarin latu hoidetaan jatkossakin nykyiseen malliin sekä säilölumen että tykityksen avulla. Kunnanjohtaja esitti, että luovutaan lumen säilömisestä ja tehdään latu vain tykittämällä sääolojen salliessa. Tämä olisi tuonut arviolta 15 000 euron säästöt. Kunnanhallitus piti säästötavoitteen ennallaan, mutta haluaa, että palvelutaso säilyy ennallaan.

Kunnanvaltuusto päättää sopeutusohjelmasta 24. huhtikuuta. Tavoitteena on yhteensä 3,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

 

Lue myös: Lempäälän sopeutusohjelmassa haetaan 3 miljoonan euron säästöjä – kotihoidontuen kuntalisä jäänee pilotiksi