Vesilahden hallintojohtaja jää opintovapaalle

Hallintojohtaja Susanna Hokkanen oli myös Vesilahden vt. kunnanjohtaja edellisen kunnanjohtajan irtisanoutumisesta nykyisen virkaanastumiseen saakka. Kuva: LVS-arkisto

Vesilahden kunnan hallintojohtaja Susanna Hokkanen jää loppuvuodeksi opintovapaalle. Opintovapaalla hän on heinäkuun alusta vuoden loppuun, mutta ennen vapaata hän pitää vuosilomiaan, joten hän jää pois töistä touko-kesäkuun vaihteessa.

Hallintojohtajan tilalle ei palkata sijaista, vaan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Hallintojohtajan viransijaiseksi nimettiin talousjohtaja Merja Vihtiälä. Hallintojohtajan tehtävät jaetaan kuitenkin usean työntekijän kesken, päävastuun tehtävistään ottavat talousjohtaja ja kunnanjohtaja Mikko Latvala.

Kunnanjohtajalle ei makseta sijaisuudesta erillistä korvausta. Opintovapaan hyväksynyt kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan arvioimaan muiden työntekijöiden lisääntyvät vastuut ja niistä mahdollisesti maksettavat korvaukset.