Keskustavisio askeleen edempänä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi viisi Lempäälän keskustan osayleiskaavasta tehtyä valitusta. Näin osayleiskaava sai lainvoiman.

Osayleiskaava on pääpiirteinen suunnitelma, joka toimii pohjana tarkemmille asemakaavoille. Asemakaavatyö käynnistyy tämän vuoden aikana osayleiskaavan suuntaviivojen mukaisesti radan itäpuolella, asema-alueen tuntumassa, missä alkaa uuden kerrostaloalueen konkreettinen rakennustyö.

Lempäälän kunnan johto ilmoittaa olevansa tyytyväinen lopputulokseen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Kuisman mukaan nyt Lempäälän kuntakeskuksen kehittäminen voi ottaa reippaat seuraavat askelet.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult muistuttaa, että kuntakeskuksen kehittämistyö on vuosikymmenen pituinen urakka, joka nyt perusteellisen ideointi- ja suunnitteluvaiheen jälkeen siirtyy toteutukseen.