Kalastuslain muuttaminen on estettävä

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys uudeksi kalastuslaiksi. Tuossa mietinnössä esitettiin, että yli 65-vuotiaiden maksuton viehekalastusoikeus poistettaisiin.

Kalastusoikeuden kaventaminen on osa mietinnön esittämää niin sanotun yhden kortin mallia, joka sulauttaisi nykyisen läänikohtaisen viehekortin ja veroluonteisen kalastuksenhoitomaksun yhdeksi, kaikille 18 vuotta täyttäneille kalastajille pakolliseksi maksuksi.

Vastustamme kalastuksenhoitomaksun asettamista yli 65-vuotiaille kansalaisillemme. Mielestämme kalastusoikeuden kaventaminen  vähentää ikäryhmälle tyypillistä monilajista kalastusta, joka kohdistuu muihinkin kuin petokaloihin. Siten laki suuntautuisi uudistuksen tarkoitusta eli kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä ja hoitoa vastaan. Se on myös ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan maksuttomia yleiskalastusoikeuksia tulisi laajentaa eikä supistaa.

Ikärajan poistaminen ja maksun asettaminen yli 65-vuotiaille sotii suuresti vastoin yleisesti hyväksyttyä ajatusta, että mielekäs harrastustoiminta ja arkiliikunta pitävät yllä ikäihmisten ruumiillista ja henkistä hyvinvointia. Kalastusharrastus ja sen edistäminen toimii myös osaltaan suurena syrjäytymisen ehkäisijänä ikäihmisten keskuudessa eikä sille pidä asettaa esteitä uusien maksujen muodossa.

Uusi 35 euron maksu yli 65 -vuotiaille toisi valtion kassaan arviolta noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Tuo maksu voi heijastusvaikutuksineen (ikäihmisten liikunnan vähenemisen ja henkisen hyvinvoinnin huonontumisen kautta) tulla kuitenkin huomattavan paljon kalliimmaksi. Maksun myötä osa kalastajista myös lopettaisi harrastuksensa, ja vähenevien kalastajamäärien seurauksena maksulla olisi alentava vaikutus myös kalastusvälineiden kauppaan.

Nykyisen lain pilaaminen maa- ja metsätalousministeriön virkamiestyön esityksen pohjalta olisi Eläkkeensaajien mielestä  iso takapakki kalastus harrastukselle  ikäihmisten keskuudessa.

 

Pirkko Oksa
Eläkkeensaajien Keskusliiton Pirkanmaan Piirin ja
Lempäälän Eläkkeensaajien puheenjohtaja