Remontti: Uittamon liikenne on poikki syys-lokakuun

Puusilta vaihtuu teräsbetoniin

Suonojärven ylittävä Uittamon sillan nuorimmatkin osat ovat jo vuodelta 1973 ja perustukset vuodelta 1913. Nostalgista vanhusta voi ihailla vielä elokuun ajan, syyskuussa se korvataan raskaan liikenteen kestävällä teräsbetonisillalla.

Suonojärven ylittävä Uittamon sillan nuorimmatkin osat ovat jo vuodelta 1973 ja perustukset vuodelta 1913. Nostalgista vanhusta voi ihailla vielä elokuun ajan, syyskuussa se korvataan raskaan liikenteen kestävällä teräsbetonisillalla.

Vesilahden Suonojärven ylittävä Uittamon puusilta natisee viimeisiä viikkojaan. Huonokuntoinen, vanhimmilta osiltaan satavuotias siltavanhus puretaan ja tilalle rakennetaan penkereenvarainen teräsbetoninen liittopalkkisilta. Työt alkavat syyskuussa ja kestänevät noin kaksi kuukautta.

Suunnitelmat ovat olleet valmiina kaksi vuotta ja toiveissa oli päästä ajelemaan uudella sillalla jo viime syksynä. Aika on kulunut lähinnä rahoituksen varmistumista odotellessa, kertoo Suonolan yksityistien toimitsijamies Heikki Ahti.

– Urakkasopimus allekirjoitettiin heinäkuussa Destia Länsi-Suomen kanssa. ELY-keskuksen hyväksymä kustannusarvio on noin 258 000 euroa, josta valtio kattaa 75 prosenttia, kunta 20 ja tieosakkaat loput. Käytännössä tieosakkaiden kustannettavaksi kuitenkin jää yli 5 prosenttia, koska suunnittelukustannukset, ympäristölupa ja mahdolliset rakentamisen aikana ilmenevät lisätyöt nostivat kokonaiskustannuksia yli ELY-keskuksen hyväksymän kustannusarvion.

Uusi silta kestää tukkirekat

Uudella sillalla on kiire. Hämeen tiepiiri esitti jo vuonna 2007 tarkastuksessaan sillan korjausta tai uusimista. Alueella on runsaasti kesäasutusta ja vilkkaimpaan loma-aikaan yhteyttä käyttääkin satakunta autoa päivittäin. Kivillä täytettyjen hirsiarkkuperustusten lahoaminen on pakottanut laskemaan sillan kantavuuden 10 tonniin, jota tosin kaikki tienkäyttäjät eivät suostu noudattamaan. Ahdin mukaan törkeimmät tapaukset ovat jyränneet siltavanhusta lähes nelinkertaisella kuormalla. Kansi onkin selvästi kallistunut ja osa piennarta roikkuu tyhjän päällä tukirakenteiden pudottua järveen.

Uuden sillan myötä kantavuus nousee 76 tonniin, joten se sallii tukkirekkojen ja raskaiden työkoneiden kuljetukset. Jännemitaltaan noin 18- metrisen sillan leveys kasvaa 4,5 metriin ja veden virtausaukko levenee 5,5 metristä 12, 5 metriin.

Myös alikulkukorkeus nousee nykyisestä noin puolella metrillä vaihdellen välillä 0,8–1,6 metriä vedenpinnan korkeuden mukaan. Silta saa myös kaiteet koko matkalle ja alue maisemoidaan poistaen muun muassa vedessä makaavat isot kivenlohkareet.

Maaliikenne on poikki koko rakentamisen ajan, jolloin yhteys järven itä- ja länsipuolen välillä toimii Salmen sillan ja Saastojärven yksityistien kautta. Rakentaminen katkaisee myös sillan alittavan vesiliikenteen. Sillan kupeessa kulkevaa sähkölinjaa ei siirretä, mutta lyhytaikaisia sähkökatkoksia rakennusvaiheen aikana saattaa tulla.

Töiden aikana veden samentumista

Rakentaminen ajoitettiin syksyyn, jotta liikenteelle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Syksyllä lomaliikenne on vähäistä, mutta vakituiset asukkaat joutuvat kiertämään järven eteläpuolelta. Lintujen pesinnälle ja kalojen kudulle rakentamisajankohta ei aiheuta haittaa.

Vesistön käyttöolosuhteet tulevat paranemaan ja suurentuvan virtausaukon myötä myös veden vaihtuvuus sillan lähistöllä paranee. Ylä- ja alapuoliseen vedenkorkeuteen vaikutuksia ei ole. Töiden aikana tulee esiintymään veden lyhytaikaista samentumista.

Työt alkavat 2. syyskuuta klo 7 vanhan sillan purkamisella. Mahdollisten viivytysten varalta sulkuaikaa on venytetty 28. marraskuuta saakka. Ahti arvioi, että todellinen sulkuaika jää lyhyemmäksi, noin kahden kuukauden mittaiseksi.

Uittamon vanha silta ei kestä raskasta liikennettä. Suonolantien osakaskunnan toimitsijamies Heikki Ahti seisoo kohdalla, josta tukirakenteet ovat tippuneet järveen, kun painorajoituksia ei ole noudatettu.

Uittamon vanha silta ei kestä raskasta liikennettä. Suonolantien osakaskunnan toimitsijamies Heikki Ahti seisoo kohdalla, josta tukirakenteet ovat tippuneet järveen, kun painorajoituksia ei ole noudatettu.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?