Lähidemokratian mahdollisuudet

Käymme kiivasta keskustelua kuntarakenteista. Kysymys on kilpistynyt taisteluun itsenäisten kuntien puolesta; meillä oman Lempäälän säilyttämisestä. Asiakokonaisuudessa on kuitenkin paljon muutakin mitä pitää tehdä voidaksemme säilyttää paremman Lempäälän.

Tähän liittyy kunnan toimintojen laaja- alainen tarkastelu, pohdinta ja sitä kautta parempaan ja vuorovaikutteisempaan toimintaan pyrkiminen sekä kunnan sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Esiin on nostettu myös kuntademokratian toimintatavat; nykyistä, valittujen luottamushenkilöiden kautta hoidettua kuntademokratiaa halutaan laajentaa. Myös tätä kokonaisuutta pohditaan.

Itsenäistä kuntaa ei voi säilyttää vain sen kuntarajoja puolustaen vaan on kyettävä muuttamaan toimintatapoja eli on voitava pohtia kunnallisen demokratian laajentamisen keinoja. Miten suoraa osallistumista tuetaan ja saadaan ihmisten arjesta nousevat tarpeet ja myös ideat hyödynnetyiksi? Miten käyttäjälähtöinen osallistuminen turvataan? Kuntalaisten äänen nostaminen kunnallista demokratiaa tukemaan on tämän päivän kynnyskysymyksiä.

Lempäälän kunnassa pohditaan myös kyseisiä asioita. Lähidemokratiatyöryhmä, jonka kunnanhallitus on asettanut, järjesti asiarikkaan iltaseminaarin ja kutsui ihmisiä mukaan saamaan tietoa lähidemokratiatyön haasteista ja tavoitteista; toimittiin demokraattisella tavalla asian eteenpäin viemiseksi.

Valitettavasti osanotto oli harvalukuinen – mukana ei ollut monikaan niistä jotka nyt julkisesti arvostelevat asiaa.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri
kunnanvaltuutettu (kesk )