Lempäälän kunnanvaltuusto haluaa seurata tiiviisti kuntataloutta

Ennen evästyksiään kunnanjohtajan osavuosikatsausten jatkotyöskentelylle koko valtuusto nousi puheenjohtaja Juha Kuisman (kesk.) kehotuksesta seisomaan ja aplodeeraamaan eläkeikää lähestyvälle Olli Viitasaarelle (vas.), tälle edellispäivänä ojennetun kunnallisneuvoksen nimen ja arvon johdosta. Toimistopäällikkö Topi Tolvanen (oik.) taputtaa mukana. Kuva: Erkki Koivisto

Ennen evästyksiään kunnanjohtajan osavuosikatsausten jatkotyöskentelylle koko valtuusto nousi puheenjohtaja Juha Kuisman (kesk.) kehotuksesta seisomaan ja aplodeeraamaan eläkeikää lähestyvälle Olli Viitasaarelle (vas.), tälle edellispäivänä ojennetun kunnallisneuvoksen nimen ja arvon johdosta. Toimistopäällikkö Topi Tolvanen (oik.) taputtaa mukana. Kuva: Erkki Koivisto

Valtuusto merkitsi osavuosiraportin muutoksitta tiedokseen, mutta valtuustoryhmien välisen neuvottelun tuloksena oli syntynyt ryhmien yhteinen toive, jonka mukaan valtuusto edellyttää saavansa jatkossa infotilaisuuksiensa yhteydessä tiiviimmin säännöllistä osavuosiseurantaa talouden toteutumisesta. Myös kunnan tekemiin ostopalvelusopimuksiin toivottiin enemmän läpinäkyvyyttä.

Lempäälän kunnan uusi sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin teki valtuutetuille selkoa toteutuneista erikoissairaanhoidon lähetteistä Lempäälässä. Erikoissairaanhoidon kysyntä väheni alkuvuonna. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnan uusi sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin teki valtuutetuille selkoa toteutuneista erikoissairaanhoidon lähetteistä Lempäälässä. Erikoissairaanhoidon kysyntä väheni alkuvuonna. Kuva: Erkki Koivisto

Mistä rahat keskustan vision suunnitteluun?

Heikki Hakalan (kok.) mukaan rakennushankkeiden kustannusten arvioinnissa olisi osuttava nykyistä tarkemmin maaliin.

– Nyt on havaittavissa selvää kustannusten aliarviointia. Jos näyttää siltä, että kustannukset lähtevät ylittymään budjetoidusta, on siitä toimitettava heti tieto valtuustolle, sanoi järkevää kulukuria peräänkuuluttanut Hakala.

Jouko Rautkivi (kd.) sanoi kuulleensa kaikuja siitä, ettei Lempäälän kunnalla olisi enää loppuvuodesta rahaa varattuna lasten huostaan ottoon. Rautkivi näki myös Hulauden vesialueen kunnostushankkeen avaamisen tarpeelliseksi. Kunnanjohtaja Viitasaari totesi kunnan johtoryhmässä sovitun, että Hulauden kunnostusasia tuodaan mahdollisimman hyvissä ajoin kunnanhallituskäsittelyyn ja sitä kautta valtuustolle.

– Kyllä meillä otetaan lapset huostaan, oli meillä rahaa tai ei, hän rauhoitteli.

Kari Virtanen (sd.) ilmaisi huolensa siitä, että Lempäälän keskustan kehitystyön visiointiin ei ole vieläkään saatu ulkopuolista rahoitusta.

– Keskustan kehittämiseen suunnittelussa on pyritty saamaan ulkopuolista rahoitusta, mutta kunnassa on varauduttu myös siihen, että jos sitä ei tule, suunnittelumääräraha varataan talousarvioon. Budjetin teon yhteydessä päätetään, miten jatketaan.

– Jos rahaa ei löydy, visio jää hyllytavaraksi ja se olisi suuri tappio Viitasaari vastasi.

Usko Gullsténia (kok.) huolestuttaa, kuinka hyvin Lempäälän keskustavision toteutukseen johtavan kolmen erillisen hankkeen toteutussuunnittelu noudattaa yhteistä kokonaisvisiota.

– Kunnan pitää huolehtia, että kokonaisuus säilyy eikä keskustasta tule sillisalaattia, jossa eri alueet eivät sovi keskenään yhteen.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari sanoi olevan päivänselvää, että kokonaisuus säilyy suunnittelun johtotähtenä eikä suunnittelu etene pitkin askelin. Hänestä olisi selvempää edetä, jos kunnalla olisi omasta takaa rahaa vision toteutukseen.

– Meillä on kuntana siellä vain yksi hanke. Toivon näkeväni senioritalon harjannostajaiset Piipon pellolla ennen kuin poistun näistä kuvioista, sanoi eläkeikää lähestyvä kunnanjohtaja.

”Valtuuston päätöstä ei noudatettu”

Jaakko Hautamäki (kok.) ihmetteli Saana Raatikaisen (vihr.) tukemana sitä, miten on mahdollista, että kun valtuusto on jotain päättänyt, viranhaltijoiden ei tarvitse pitää päätöksestä kiinni. Valtuustossa oli tehty investointipäätös lähiliikuntapaikan rakentamiseksi Laasonportin alueelle tänä vuonna. Määräraha oli kuitenkin sulanut pois, kun se oli asian etenemisestä tyrmistyneen Hautamäen saaman tiedon mukaan käytetty Hakkarin reitistön kunnostukseen vuoden 2014 SM-maastojuoksuja varten. Toisaalta Sääksjärven koululle oli tilattu 50 000 euron arvoinen kiipeilyteline.

Tekninen johtaja Jaakko Hupanen totesi lähiliikuntapaikan toteutumisen viivästyneen monen sattuman summana ja tiedonkulun katkoksen takia. Perimmäinen syy hankkeen raukealle etenemiselle oli se, että alkuperäinen Laasonportin asuinalueen 50 000 euron arvoinen lähiliikuntapaikka oli Hupasen mukaan aivan liian ylimitoitettu. Sinne sopisi hänen mielestään paremmin noin 15–20 000 euron investointi, lähinnä leikkipaikaksi

– Tarkoituksena on toteuttaa kevennetty versio, ja varata rahat lisätalousarvioon, sanoi Hupanen todeten Sääksjärven koulun hankkeen sisältyvän kunnan teknisen toimen tilatoimen 400 000 euron suuruiseen menokohtaan, ei liikuntarakentamisen määrärahoihin.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari totesi vapaa-aikalautakunnan linjanneen niin, että asuinalueille toteutettavat lähiliikuntapaikat eivät ole niin massiivisia kuin Laasonportin alueella alun perin suunniteltiin.

Tavaselle lainantakaus

Seutujohtaja Päivi Nurminen teki valtuutetuille selkoa kaupunkiseudun kahdeksan kunnan yhteisestä, vuoteen 2040 tähtäävästä rakennesuunnitelmahankkeesta.  Edellinen, vuoteen 2030 tähtäävä vastaava kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelemista tukeva kaupunkiseudun laajuinen strategia hyväksyttiin mukana olevien kuntien valtuustoissa vuonna 2010.

Viime vuoden lopulla hyväksytyn MAL-aiesopimuksen velvoittamaa rakennesuunnitelmaa ollaan uudistamassa ja käynnistämässä uudelleen, ja Nurminen kiertää mukana olevissa kunnissa kertomassa hankkeesta uusille valtuutetuille:

– Uudistustarpeita voisivat olla väestönkasvuennusteiden päivittäminen sekä rakenteen eheyttäminen siten, että kasvu tapahtuisi ”sisäänpäin”. Myös palveluverkon seudulliseen suunnitteluun kaivataan tehostamista, Nurminen luetteli.

Valtuutettu Veijo Niemi (ps.) tiedusteli häneltä, missä tilanteessa etenevät Lempäälään elimellisesti vaikuttavat suurhankkeet kuten oikorata, kehätie ja ratapihan uudelleen järjestely, ja sai vastaukseksi, että suunnitteluhankkeista on parhaillaan menossa tarjouspyyntövaihe. Selvitysten pitäisi olla valmiina vuonna 2014.

Valtuuston puheenjohtaja Juha Kuisma (kesk.) puki sanoiksi usean valtuutetun toiveen, ettei kunnanvaltuusto olisi prosessissa vain hankkeelle lopullisen siunauksen antava elin, vaan haluaa myös vaikuttaa rakennesuunnitelmahankkeeseen sen eri vaiheissa.

Valtuusto päätti sitoutua antamaan takauksen Tavase Oy:n lisärajoitukseksi tarvitsemalle lainalle. Lempäälän kunnan omavelkaisen takauksen suuruus on noin 125 000 euroa. Valtuutettu Kirsi Kallio (ps.) esitti, ettei Lempäälä lähde tekaamaan lainaa, mutta hänen tekemänsä ehdotus ei saanut kannatusta.

– Onko meidän oltava mukana takaamassa uppoavaa laivaa? hän kysyi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?