Tekninen lautakunta pudotti Hulaus-hankkeelta rahoituksen

Lempäälä investoi liki 20 miljoonalla ensi vuonnakin

Lempäälän kunta ei tässä vaiheessa lakkauta yksityisteiden avustuskäytäntöä.Tekninen lautakunta päätti jättää irtisanomatta tiekuntien kanssa solmitut sopimukset yksityisteiden kunnossapidosta.. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunta ei tässä vaiheessa lakkauta yksityisteiden avustuskäytäntöä.Tekninen lautakunta päätti jättää irtisanomatta tiekuntien kanssa solmitut sopimukset yksityisteiden kunnossapidosta.. Kuva: Erkki Koivisto

Suurin yksittäinen menoerä on Lempoisten koulun laajennus, joka syö 8,5 miljoonaa euroa ensi vuonna ja vielä 5,0 miljoonaa sitä seuraavana vuonna.

Lempäälän teknisen lautakunnan hyväksymää kunnan investointiohjelmaa vuosille 2014–16 ohjaa kunnanhallituksen valmisteluohje, jonka mukaan vuoden 2014 nettoinvestointikustannukset eivät saa ylittää 20 miljoonaa euroa. Vuosien 2015–16 vuosittaisen nettokustannuksen on oltava alle 16 miljoonaa.

Pääterveysasemaan on osoitettu investointirahaa ensi vuodelle 3,5 miljoonaa euroa. Uusia päivähoitotiloja varaudutaan rakentamaan ensi vuonna 1,5 miljoonalla eurolla, 3,0 miljoonalla eurolla vuonna 2015 ja 2,0 miljoonalla eurolla vuonna 2016.

Kirjastoinvestointi tulevaisuudessa

Investointisuunnittelutiedot kertovat, että Hakkarin kenttien peruskorjaukseen ollaan varaamassa yhteensä 1 350 000 euroa taloussuunnitelmakauden jälkeisille vuosille 2017–19. Kirjastolle ollaan tässä vaiheessa alustavasti osoittamassa rahaa: 350 000 euroa vuodelle 2017 ja 4,0 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Uudelle Kuljun päiväkodille osoitetaan investointiohjelmassa kuusi miljoonaa euroa vuodelle 2016 ja kaksi miljoonaa seuraavalle.

Kuljun koulun laajennukseen varaudutaan vuosille 2015–18. Vuonna 2017 investointikulut olisivat neljä ja vuonna 2018 kolme miljoonaa euroa.

Lempoisten koulun lisärakennuksen siirto Hakkariin on merkitty investointiohjelmaan vuosille 2+015–16. Ensimmäisen vuoden investointi on 400 000 euroa ja toisen 2,1 miljoonaa.

Omalta osaltaan vuosien 2014–16 investointiohjelman 22. lokakuuta hyväksynyt Lempäälän tekninen lautakunta pudotti äänestyksen jälkeen Hulauden vesihuoltohankkeelta rahoituksen. Rahoitusta oli osoitettu vuosille 2014–16 kullekin 300 000 euroa. Kukaan lautakunnan jäsenistä ei kannattanut investointiohjelmaan varatun, yhteensä 0,9 miljoonaan euron pysyttämistä ohjelmassa.

Määrärahan pois ottamisen puolesta äänesti kuusi lautakunnan jäsentä: Anne-Mari Mansikka (sd.), Hannu Lehikoinen (vas.), Saana Raatikainen (vihr.), Harry Skogberg (kd.), Annele Matintupa ja Mirva Kurki (kok.).

Tyhjää äänesti viisi jäsentä: Erkki Lindstedt (sd.), Katariina Korhonen (peruss.), Tuomo Mäkelä (kok.), Hannu Kiviaho (kok.) ja Markku Mikkola (kesk.).

Vuoden 2014 talousarvioesitys

Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan talousarviota vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaa tuleville vuosille leimaa se, että kunnan vesihuoltolaitos aloittaa liikelaitoksena ensi vuodenvaihteesta eikä ole siten enää jatkossa osa Lempäälän kunnan teknistä tointa. Suuri muutos aikaisempaan on myös ulkoliikunta-alueiden hoidon siirtyminen tekniseltä toimelta kunnan sivistystoimelle. Ulkoliikunta-alueiden hoitomenot ovat noin 600 000 euroa vuosittain.

Kunnan suunnitelmissa olevaa Hauralan osayleiskaavaa ei aloiteta vuoden 2014 aikana. Säijän osayleiskaavatyötä jatketaan. Myös kuntakeskuksen kehittämistyötä jatketaan, kunnan omilla henkilöresursseilla ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käyttö minimoidaan.

Lakkautettaviksi esitetyt sopimukset yksityisteiden kunnossapidosta lautakunta päätti pitää toistaiseksi voimassa. Päätös syntyi äänin 1–10 päättyneen äänestyksen jälkeen. Yksityisteiden kanssa tehtyjen kunnosspitosopimusten purkamista kannatti vain kokoomuksen Tuomo Mäkelä.

Kunnassa on pohdittu yksityisteiden kunnossapitosopimusten purkamista, koska talousarvion tiukan raamin takia kunnan eri hallintokuntien on leikattava toimintakuluja ja sopeutettava toimintaansa.

Yksityisteiden tiekuntien kanssa solmitut kunnossapitosopimukset aiheuttavat kunnalle noin 250 000–300 000 euron vuosittaisen kulun

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.