Maapoliittinen ohjelma puhututti valtuustoa Vesilahdella

Mika Allénin esityksestä maapoliittiseen ohjelmaan lisättiin vähintään-sana ennen prosenttiosuuksia, joilla määritellään maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Mika Allénin esityksestä maapoliittiseen ohjelmaan lisättiin vähintään-sana ennen prosenttiosuuksia, joilla määritellään maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman kokouksessaan maanantaina. Vilkkaan keskustelun ja äänestyksien jälkeen ohjelmaan tehtiin yksi muutos. Keskustelua herätti ohjelman kohta yksityisen maan kaavoittamisesta. Mikäli kunta kaavoittaa yksityistä maata, on maanomistajalla velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Maanomistajalla on kuitenkin aina oikeus osaan maan arvon noususta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi periä kehittämiskorvauksena yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jopa 60 prosenttia kaavoituksen tontille aiheuttamasta arvonnoususta.

Kunnanhallituksen esityksessä maapoliittiseen ohjelmaan on kirjattu maanomistajan prosenttiosuudeksi 30 prosenttia Vesilahden kirkonkylässä ja 15 prosenttia muilla alueilla.

Ari Perämaa (ps.) esitti Miia Ameen (ps.) kannattamana, että prosenttiosuus nostetaan 40:een koko Vesilahden alueella.

– Monissa muissa vastaavissa kunnissa maanomistajalta peritään noin puolet kustannuksista. Prosenttiosuuden nostaminen olisi linjassa talouden tasapainottamisohjelman kanssa, Perämaa perusteli.

Ari Perämaan esitystä kannattivat vain hän ja Amee, joten se hävisi äänestyksessä kunnanhallituksen esitykselle.

Muutosehdotus sai selvän kannatuksen

Mika Allén (kok.) teki vastaesityksen. Tekstiin lisättäisiin sana ”vähintään” prosenttilukujen eteen. Näin ei suljettaisi pois mahdollisia korotuksia jatkossa. Esitystä kannattivat Marko Lounasranta (sd.) ja Rauno Hanhela (sit.).

Äänestyksessä Allénin esitys voitti kunnanhallituksen esityksen äänin 16–10. Alkuperäistä tekstimuotoa kannattivat Ari Arvela (kesk.), Esko Halme (kok.), Leena Kurki (kok.), Panu Bergius (kok.), Mervi Lumia (kok.), Eija Pennanen (sit.), Harri Penttilä (kesk.), Mauri Ranta (kesk., sit.), Harri Tapanainen (kok.) ja Pertti Uusi-Erkkilä (kesk.).

Ari Perämaa äänesti tyhjää.

Lisäksi Perämaa esitti, että ohjelman samaa asiaa käsittelevästä luvusta poistetaan seuraava kappale:

”Yksityistä maata kaavoitettaessa pyritään aina ensisijaisesti molempia osapuolia tyydyttävään maankäyttösopimukseen. Mikäli tähän ei kuitenkaan päästä, voi kunta käyttää myös MRL:n mukaista kehittämiskorvauksen määräämistä.”

Miia Amee kannatti esitystä, mutta äänestyksessä muut valtuutetut olivat eri mieltä.