Vesilahti otti taloudesta niskalenkin

Monia koskettavat säästöt kiinnostivat kuntalaisia ja valtuuston kokousta saapui seuraamaan paljon tavanomaista enemmän väkeä.

Monia koskettavat säästöt kiinnostivat kuntalaisia ja valtuuston kokousta saapui seuraamaan paljon tavanomaista enemmän väkeä.

Vesilahden kunnanvaltuusto kävi kokouksessaan 26. toukokuuta vilkasta keskustelua Onkemäen koulusta ja talouden tasapainottamisohjelmasta. Koulun säilyttämisen tai sen jatkon selvittämisen kannalla olleet korostivat, että kyseessä on arvovalinta. Lakkauttamisen puolesta äänestäneet taas katsoivat, että näkökulma on puhtaasti taloudellinen.

Koulun puolesta puhuvia huoletti kunnan kaavoittamien tonttien ja koulupaikkojen epäsuhta. Ari Marttila  (kesk.) painotti useaan otteeseen, etteivät koulujen tilat tule riittämään muutaman vuoden kuluttua.

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi vastasi Marttilalle, että esimerkiksi Ämmänhaudanmäen tontit ovat olleet myynnissä vuoden 2012 alusta, ja toistaiseksi vain viisi tonttia on myyty. Nopeaa muutosta ei hänen mukaansa ole näkyvissä. Sivistysjohtaja Tiina Kivinen lisäsi, että mikäli kaikki tontit nyt myytäisiin, ei Onkemäen koulu pystyisi niin suurta lapsimäärää vastaanottamaan.

Mauri Ranta (kesk.) totesi, ettei päätöksentekoa voi perustaa muulle kuin faktatiedolle. Samoilla linjoilla oli myös Rauno Hanhela (ves.sit.).

– Päätökseeni on vaikuttanut eniten todella surkea taloudellinen tilanne, joka oli jo eilen, viime vuonna ja toissa vuonna. Nyt ei voida odottaa, vaan on käännettävä jokainen kivi. Ei voida tehdä niin ennakoivia päätöksiä, että ehkä koulu laajenee. Palvelut tulee pitää palveluina ilman piilomerkityksiä. Jos tämä 200 000 euron  säästö jätetään nyt tekemättä, niin se tarkoittaa, että sitten vähennetään esimerkiksi neljä luokanopettajaa tai kuusi avustajaa. Tulee luokkia, joissa on 30-40 oppilasta. Aina pitää löytää joku säästö tilalle, kun toisesta luovutaan, Hanhela sanoi.

Pertti Uusi-Erkkilä (kesk.) teki valtuustolle ehdotuksen, että 31. elokuuta 2014 mennessä selvitettäisiin Onkemäen koulun profiloitumista kansainvälisyyttä painottavaksi ympäristökouluksi. Ehdotus sai laajaa kannatusta. Muun muassa Virpi Alakoski (kesk.) kannatti ehdotusta.

– Raportissa sanotaan, että Onkemäen koululla on toimintamahdollisuuksia. Profiloituminen toisi koululle uusia oppilaita. Laesteräkin sanoi, että koulu kannattaa säilyttää, jos sitä tarvitaan kouluksi. Ehkä emme taannu lamaan niin, ettei kasvua ole näkyvissä lainkaan. On suunniteltava pidemmällä aikavälillä, sanoi Alakoski.

Tom Lahti (ps.) totesi, että Vesilahden tulee pitää kiinni maaseutumaisesta elinympäristöstä, eikä tehdä kunnasta yhtä isoa kirkonkylää. Myös hän kannatti Uusi-Erkkilän ehdotusta. Leena Kurki (kok.) ei ollut Lahden kanssa samaa mieltä.

– Vanhan mainoslauseen sanoin, maaseutua ei voi tuoda. Maaseutua ei myöskään voi täältä viedä. Vaikka Onkemäen koulu loppuisi, olemme silti maalla ja jokaisen kotipaikka on siellä missä on, Kurki muistutti.

Valtuusto äänesti alkuperäisen ehdotuksen puolesta lopulta äänin 15-10 ja päätti näin lakkauttaa Onkemäen koulun 1.8.2015 alkaen. Äänestyksen jälkeen Ari Marttila esitti ponsiehdotuksen, että kunta pidättäytyy viideksi vuodeksi hankkimasta lisää koulurakennuksia. Ponsiehdotus sai kannatusta, mutta kaatui äänestyksen jälkeen äänin 9-16.

Monia koskettavat säästöt kiinnostivat kuntalaisia ja valtuuston kokousta saapui seuraamaan paljon tavanomaista enemmän väkeä.

Monia koskettavat säästöt kiinnostivat kuntalaisia ja valtuuston kokousta saapui seuraamaan paljon tavanomaista enemmän väkeä.

Valtuustoaloite Narvan terveysaseman toimintaedellytyksistä

Keskustelussa talouden tasapainottamisohjelmasta tuli useaan otteeseen esille, etteivät edessä olevat säästöt tule riittämään tulevaisuudessa. Keskustelun aikana selvisi myös, että esitetty paketti on kompromissi, jonka kaikki valtuustoryhmät voivat hyväksyä.

Keskustelu polveili niin, että puheenjohtaja Mervi Lumia (kok.) joutui muistuttamaan valtuutettuja pysymään asiassa. Keskustelua herätti erityisesti Narvan päiväkoti ja terveysasema.

– Kyläpolitikoinnille ei ole nyt aikaa, vaan  edustamme koko Vesilahtea. Kunnassa on 4500 asukasta ja kaksi terveysasemaa. En pysty uskomaan etteikö säästöjä tulisi Narvan terveysaseman sulkemisesta. Laskelmat toki pitää olla. Voisiko terveyskeskusrakennusta käyttää päiväkotina? Kysyessäni asiaa päivähoidon johtaja Anne Mäeltä hän ei ainakaan suoralta kädeltä sitä tyrmännyt. Asiaa tulisi selvitellä, sanoi Eija Pennanen (ves.sit)

Harri Penttilä (kesk.)  vakuutti, että kyläpolitikointia tulee valtuustossa olemaan ainakin niin kauan kuin hän valtuustossa vaikuttaa.

– Tässä  on paketti jossa tehdään rajuja leikkauksia, eikä ole perusteltua kajota terveysasemaan. Pysytään nyt siinä, mistä on sovittu.

Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman yksimielisesti.

Kristian Lella (kok.) esitteli kokouksen lopussa valtuustolle valtuustoaloitteen, jonka mukaan hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman ulkopuolelle jääneet mahdolliset säästökohteet kartoitetaan ja käsitellään myöhemmin erikseen. Lisäksi Narvan terveysaseman toimintaedellytyksistä tulisi tehdä kattava selvitys, jossa huomioidaan sekä toiminnalliset että taloudelliset näkökulmat. Selvitys tehtäisiin vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen Narvan terveysaseman toiminnan jatkaminen tai lakkauttaminen tuotaisiin valtuuston päätettäväksi. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut yksitoista valtuutetttua.

 

 

 

Alkuperäisen, Onkemäen koulun lakkauttamista esittävän esityksen puolesta äänestäneet:

Ala-Orvola Markku

Allén Mika

Arvela Ari

Halme Esko

Hanhela Rauno

Kurki Leena

Lehtimäki Armi

Kesola Anneli

Lella Kristian

Lumia Mervi

Pennanen Eija

Ranta Mauri

Tapanainen Harri

Titov Silja

Viitanen Sami

 

Uusi-Erkkilän esitykseen puolesta äänestäneet

Alakoski Virpi

Lahti Tom

Lounasranta Marko

Marttila Ari

Marttila Raija

Mäkinen Airi

Uusi-Rasi Antti

Penttilä Harri

Perämaa Ari

Uusi-Erkkilä Pertti

Poissa Aapeli Eskola, Erkki Tarvainen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?