Lempäälän nuoriso kaipaa lisää harrastusmahdollisuuksia

Suurin osa lempääläläisnuorista viettää vapaa-aikaansa kotona (83,6 %) tai kaverilla (74 %). Nuorista 8,6 prosenttia ei tee mitään asioita säännöllisesti yhdessä perheensä kanssa.

Tulokset käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselystä. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi toteuttavat yhteistyössä vuosina 2013–16 nuorisotyön kehittämishanketta, jonka tavoitteena on selvittää ja yhtenäistää nuorisotyön kehittämistarpeita. Maaliskuussa 2014 tehdyllä kyselyllä kerättiin tietoa yläkouluikäisten nuorten elinympäristöstä, vapaa-ajanvietosta, hyvinvoinnista ja harrastuksista. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää nuorisotyön kehittämiseksi ja nuorten elinolojen parantamiseksi.

Lempäälässä kysely suunnattiin Hakkarin ja Sääksjärven yläkoululaisille. Saadussa palautteessa he toivoivat kuntaan lisää tapahtumia nuorille ja harrastusmahdollisuuksia kuten liikuntaa, tanssia, moottoriurheilua ja leivontaa, kokkausta sekä kodinhoitoa.

Vaikuttamismahdollisuudet nuorten toimintaan, nuorten toiminnasta tiedottaminen sekä ohjatun nuorten toiminnan riittävyys saivat kritiikkiä.

Lempääläläiset nuoret harrastavat eri lajeja aktiivisesti ja vain 8,8 prosenttia nuorista sanoo, ettei harrasta mitään. Lempääläläisistä nuorista nuorisotilatoimintaan on Lempäälässä osallistuntu 38,8 prosenttia.

Teini on väsynyt

Yli puolet (55,58 %) lempääläläisistä nuorista nukkuu yössä 8–9 tuntia ja noin yksi kolmasosa (32,8 %) 6–7 tuntia. Nuorista kuitenkin jopa 44,8 tuntee olonsa virkeäksi vain silloin tällöin. Nekin nuoret, jotka nukkuvat riittävästi, voivat kokea koulutyönsä tai harrastuksensa niin kuormittavaksi ja voimia vieväksi, ettei riittävä uni takaa riittävää vireystilaa päivisin.

Päihteiden käyttö Lempäälässä on samansuuntaista koko kaupunkiseutuun verrattuna. 55,8 prosenttia lempääläläisistä nuorista ei käytä mitään päihteitä. Tupakoivia nuoria on Lempäälässä 19,3 prosenttia ja vastaavasti alkoholia käyttää nuorista 21,2 prosenttia.

Kolme prosenttia nuorista kertoo, ettei heillä ole lähipiirissään lainkaan luotettavia ystäviä. Aina yksinäiseksi itsensä kokee kolme prosenttia.

Vaikka lempääläläisistä nuorista suurin osa ei ole kokenut minkäänlaista kiusaamista viimeisen vuoden aikana, on niin sanallinen kuin fyysinenkin kiusaaminen muuta kaupunkiseutua yleisempää. Sanallisen kiusaamisen kohteeksi on koulussa joutunut lempääläläisistä nuorista 25,8 prosenttia. Fyysistä kiusaamista koulussa on kokenut nuorista 10,1 prosenttia.