Tehostettu palveluasuminen on nimikikkailua ja huijausta

Maikki Hämäläinen-Ylikahri (L-VS 24.9) ehdottaa, että Himminkodosta muodostuisi tehostetun palveluasumisen talo.

Ajatus lienee lähtöisin Tampereelta, jossa Koukkuniemen vanhainkodin paikkoja muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Voi kysyä eikö Himminnaapuri jo ole tällainen?

Tehostettu palveluasuminen on nimikikkailua, jolla vanhukselta viedään viimeisetkin rahat. Kun on kysytty hoitohenkilöstöltä kuinka työt näissä taloissa eroavat toisistaan, on vastaus, että ei kuinkaan. Tosiasiassa hoito ei ole mitään tehostettua.

Julkisuudessa on ollut esimerkkejä, että hoitohenkilöstöä on liian vähän.

Kerrotaan, että maksu on 35–40 prosenttia eläkkeestä. Tämä on vain pieni osa maksuista. Tehostetun palveluasumisen talossa vanhus maksaa lisäksi vuokran yli 300 euroa, ateriat yli 300 euroa, vesimaksua yli 20 euroa ja sähkön yli 30 euroa/kuukausi, vaikka olisi vain lamppu katossa. Myös pyykin, saunan, turvapalvelun ja hygieniatuotteet viimeistä wc-paperia myöten hän maksaa itse. Ja tietysti omat lääkkeensä.

Vanhusten työelämässä maksamat verot ja eläkemaksut eivät merkitse mitään. Kunnille tämä sopii, kun varakkaat ovat päättämässä. Näissä maksuissahan ei juuri progressiota ole. Pienituloinen eläkeläinen taitaa jäädä tällaisen hoidon ulkopuolelle.

Yllä esitetyt maksut ovat elävästä elämästä, ei keksittyjä. Jos ja kun tällainen palveluasuminen yleistyy, nousee Kelan maksamat tukiaiset huomattavasti, jolloin niiden ehtoja on pakko muuttaa.

Seuraavassa vaiheessa tehostettu palveluasuminen kilpailutetaan ja tulee ulkomaiset yhtiöt hoitamaan vanhuksia. Niille merkitsee vain tuotto.
Tästä oli televisiossa 28.9 hyvä esimerkki Ruotsista ja Amerikasta. Hoidon laiminlyöntiä ja työvuorolistoilla huijaamista.
Nimim. Sivusta seurannut